Patriarkat Ja Profeetat

1/75

Patriarkat ja profeetat

Alkusanat

Maailma tuskin tuntee toista hengellistä naiskirjailijaa, jonka teoksia olisi levinnyt laajemmalle tai jonka kirjoituksia pidettäisiin suuremmassa arvossa kuin Ellen G. Whiten. Hänen kirjalliset tuotteensa — kuutisenkymmentä teosta — ovat rikastuttaneet miljoonien elämää. Yksistään hänen pieni hartauskirjansa Tie Kristuksen luo on levinnyt miljoonapainoksin noin sadalla kielellä. PJP 5.1

Ellen G. Whiten kirjallisen toiminnan merkittävimpiin saavutuksiin kuuluu viisi mittavaa teosta käsittävä Aikakausien taistelu -sarja, jonka ensimmäisen osan muodostaa käsillä oleva teos Patriarkat ja profeetat. Tämä teos kattaa maailmanhistorian alkuvaiheet luomisesta Daavidin hallitusajan loppuun. Seuraava osa, Profeetat ja kuninkaat, ulottaa kuvauksensa Salomon ajoista aina pakkosiirtolaisuuden ajan jälkeisiin Vanhan testamentin viimeisiin profeettoihin asti. Kolmas osa, Aikakausien Toivo, on omistettu Kristuksen elämän ja toiminnan kuvaamiseen, ja neljäs, Apostolien teot, käsittelee nimensä mukaisesti varhaisen kristillisen seurakunnan historiaa. Sarjan viimeinen osa, Suuri taistelu, päättää ihmiskunnan historian suuren draaman tarkastelun kuljettamalla lukijaa alkukirkon ajoilta uskonpuhdistuksen ajan uudistusliikkeiden kautta nykyajan ja tulevaisuuden ratkaiseviin päiviin. PJP 5.2

Sarjan ensimmäinen osa Patriarkat ja profeetat valaisee ainutlaatuisella tavalla historian alkua. Kirjoittaja ei käsittele vain ihmisen alkuperää ja luomakunnan vaiheita ennen syntiinlankeemusta ja sen jälkeen. Teoksen alkuluvuissa puututaan myös tuohon aikakausien suurimpaan ongelmaan, joka tänäkin päivänä askarruttaa ajattelevia ihmisiä kaikkialla maailmassa: Jos hyvä Jumala on luonut kaiken, miksi tässä maailmassa on niin paljon pahaa? Jos paholainen on siihen syyllinen, miksi Jumala hänet loi? Jos synti on kaiken kurjuuden lähde, miksi Jumala salli synnin ilmaantua maailmankaikkeuteen ja tälle planeetalle? PJP 5.3

Vastauksissaan näihin ja muihin elämän peruskysymyksiin kirjoittaja osoittaa omaavansa syvää viisautta ja hengellistä näkökykyä. Hänen kirjalliselle ilmaisulleen ominainen selkeys, voima ja kauneus tekevät lukemisesta kohottavan elämyksen. Tämän teoksen ääressä lukija kokee rikastuvänsä sekä henkisesti että hengellisesti. PJP 6.1

Suomalaisen laitoksen kuvitukseen on kiinnitetty erityistä huomiota. Suurin osa käytetystä kuva-aineistosta on kustantajan toimesta valokuvattu juuri tätä teosta varten alkuperäisillä historiallisilla tapahtumapaikoilla Raamatun maissa. PJP 6.2

Aikakausien taistelu -teossarjan ensimmäisen osan viedessä lukijansa vuosituhansien takaisiin aikoihin toivomme ja rukoilemme, että se voisi mahdollisimman monelle kirkastaa elämän todellista tarkoitusta ja olla oppaana elämän tärkeimpien kysymysten ratkaisemisessa. PJP 6.3

Julkaisija