EGW Index, vols. 1-4 (Topical Index)

439/445

X

Xerxes I (Ahasuerus) - X-ray treatment

Xerxes I (Ahasuerus)

Xerxes I (Ahasuerus), king of Persia 3BC 1139; PK 598, 600, 602; 1T 16; 5T 450

X-ray treatment

X-ray treatment, black spot on EGW’s forehead given 2SM 303