Vidnesbyrd for menigheden bind 9

89/133

Sygeplejersker som evangelister

Sygeplejersker som evangelister

Kristus, den store længemissionær, er vort eksempel. Om ham står der skrevet, at han “gik omkring i hele Galilæa, lærte i deres synagoger, prædikede evangeliet om Riget og helbredte al slags svaghed blandt folket.” Matt. 4,23. Han helbredte de syge og prædikede evangeliet. I hans tjeneste var helbredelse og undervisning knyttet tæt sammen. I vor tid skal de ikke skilles ad. VM9 170.4

De sygeplejersker, der bliver oplært på vore institutioner, skal rustes til at virke som evangelister i lægemissionen og forene ordets tjeneste med tjenesten for fysisk helbredelse. VM9 171.1

Vi må lade vore lys skinne midt i det moralske mørke. Mange, der nu sidder i mørke, vil når de ser et genskin af verdens lys, erkende at de har et håb om at blive frelst. Dit lys er måske lille, men husk at det er Gud, der har givet dig det og at han vil holde dig ansvarlig for, om det skinner. En eller anden vil måske tænde sin kærte ved din og hans lys kan måske blive et middel til at lede andre ud af mørket. VM9 171.2

Overalt omkring os står døre åbne til tjeneste. Vi bør blive kendt med vore naboer og søge at drage dem til Kristus. Når vi gør dette, vil han bifalde det og samarbejde med os. VM9 171.3

Ofte ønskede indbyggerne i en by, hvor Jesus arbejdede, at han skulle blive hos dem og fortsætte sit virke iblandt dem. Men han ville fortælle dem, at han var nød til at gå til andre byer, der endnu ikke havde hørt de sandheder, som han havde at fremholde. Efter at havde forkyndt sandheden for folket et sted, overlod han det til dem at bygge videre på det, han havde givet dem, mens han drog til et andet sted. Hans arbejdsmetoder bør følges af den, han har overladt det til i dag. Vi skal gå fra sted til sted med budskabet. Så snart sandheden er blevet forkyndt på et sted, skal vi gå videre for at advare andre. VM9 171.4

Grupper bør organiseres og modtage en grundig uddannelse til at arbejde som sygeplejersker, evangelister, prædikanter, kolportører og elevmissionærer for at fuldkomme en karakter i lighed med det guddommelige. Vort formål skal nu være at forberede os til at modtage den højere uddannelse i skolen hisset. VM9 171.5

Fra den undervisning, Herren har givet mig fra tid til anden, ved jeg, at der bør være arbejdere, der foretager rundrejser mellem byer og landsbyer i evangeliets og sundhedens interesse. De, som udfører dette arbejde, vil samle en rig høst af sjæle fra både højere og lavere klasser i samfundet. Vejen for dette arbejde bliver bedst forberedt ved den trofaste kolportørs bestræbelser. VM9 172.1

Mange vil blive kaldet til at arbejde fra hjem til hjem med at give bibelstudier og bede med dem, der er interesserede. VM9 172.2

Lad vore prædikanter, der har fået erfaring i at prædike ordet lære at give enkle behandlinger og derefter udføre et forstandigt arbejde som evangelister i lægemissionsarbejdet. VM9 172.3

I denne tid er der behov for arbejdere — evangeliske lægemissionærer. I har ikke råd til at bruge mange år på forberedelse. Snart vil døre, der nu står åbne, blive lukket for evigt. Vent ikke så I tillader, at fjenden tager de områder i besiddelse, der nu ligger åbne for jer. Lad små grupper drage ud for at gøre det arbejde, Kristus anviste sine disciple. Lad dem arbejde som evangelister, idet de udbreder vore skrifter og omtaler sandheden for dem, de møder. Lad dem bede for de syge og afhjælpe deres nød, ikke med medikamenter, men med naturens lægemidler og lære dem, hvordan de kan genvinde sundheden og undgå sygdom. Vejl f menigh bd 3 side 322-326] VM9 172.4