Vidnesbyrd for menigheden bind 9

80/133

Undervisning i sundhedsprincipper

Undervisning i sundhedsprincipper

Der bør gøres større anstrengelser for at undervise folket i helsereformens principper. Der bør oprettes kogekursus og i hjemmene bør der undervises i den kunst at tilberede sund mad. Gamle og unge bør lære, hvorledes man kan lave mere enkel mad. Hvor som helt sandheden bliver fremholdt, skal folket lære, hvordan man kan tilberede maden på en enkel og dog velsmagende måde. Man bør vise dem, at en nærende kost kan tilvejebringes uden brug af kød. VM9 161.1

Lær folket, at det er bedre at vide, hvordan man kan holde sig rask, end hvordan man kan kurere en sygdom. Vore læger bør vore kloge pædagoger, idet de advarer alle mod at tilfredsstille selvet og påviser, at afholdenhed fra de ting Gud har forbudt, er den eneste metode, der kan forhindre, at sind og legeme bliver ødelagt. VM9 161.2

Der bør vises megen takt og diskretion ved tilberedningen af den nærende føde, der skal træde i stedet for den tidligere kost hos dem, der er ved at lære at blive helsereformatorer. Tro på Gud, et alvorligt forsæt og villighed til at hjælpe andre, vil være påkrævet. En kost, der mangler de nødvendige næringsstoffer, bringer skam over helsereformens sag. Vi er dødelige og må sørge for at få en føde, der vil give legemet en passende næring. VM9 161.3