Vidnesbyrd for menigheden bind 9

79/133

»Til Guds ære«

“Til Guds ære”

Vi markerer ikke nogen præcis linje, man skal følge, når det gælder kosten; men vi siger, at vi i lande, hvor der er rigeligt med frugt, korn og nødder, er kød ikke den rette føde for Guds folk, jeg er blevet undervist om at kød har en tendens til at gøre menneskets natur dyrisk, at berøve mænd og kvinder for den kærlighed og sympati de bør vise andre og give de lavere lidenskaber herredømmet over de højere kræfter i vort væsen. Hvis det nogen sinde har været sundt at spise kød, er det ikke betryggende nu. Kræft, svulster og lungesygdomme bliver i stor udstrækning forårsaget af kødspisning. VM9 159.2

Vi skal ikke gøre brugen af kød til en prøvesten for medlemskab, men vi skal overveje den indflydelse, bekendende troende, der spiser kød, har på andre. Skal vi ikke som Guds budbringere sige til folket: “Enten I nu spiser eller drikker, eller hvad I gør, så gør det alt til Guds ære”? 1.Kor. 10,31. Skal vi ikke bære et afgjort vidnesbyrd imod at tilfredsstille en fordærvet appetit? Vil nogen tjener for evangeliet, idet han forkynder de mest højtidelige budskaber, der nogen sinde er givet dødelige, sætte et eksempel ved at vende tilbage Ægyptens kødgryder? Vil de, der lever af tienden fra Guds forrådshus tillade, at de ved at tilfredsstille selvet forgifter den livgivende strøm, der flyder gennem deres årer? Vil de ringeagte det lys og de advarsler som Gud har givet dem? Legemets sundhed må betragtes som væsentlig for vækst i nåden og for at erhverve et roligt temperament. Hvis vi ikke drager passende omsorg for maven, vil udfordringen af en retskaffen moralsk karakter blive hindret. Hjernen og nerverne står i forbindelse med maven. Forkert mad og drikke fører til en forkert tankegang og handling. VM9 159.3

Alle bliver nu vejet og prøvet. Vi er blevet døbt til Kristus og hvis vi vil gøre vor del og skille os fra alt, hvad der vil trække os ned og gøre os til det, vi ikke bør være, vil der blive givet os styrke til at vokse op til Kristus, der er vort levende hoved, så vi kan få Guds frelse at se. VM9 160.1

Kun når vi bærer os forstandigt ad med hensyn til principperne for en sund levevis, kan vi blive helt i stand til at se de onder, der stammer fra en upassende kost. De, som efter at have indset deres fejl har mod til at ændre deres vaner, vil opdage, at reformprocessen kræver meget udholdenhed og kamp. Men når den rette smag een gang er skabt, vil de erkende, at brugen af den føde de tidligere betragtede som harmløs, var ved langsomt, men sikkert, at lægge grunden til en dårlig fordøjelse og andre sygdomme. VM9 160.2

Fædre og mødre, vær årvågne til bøn. Vær på nøje vagt mod umådeholdenhed i enhver form. Lær jeres børn principperne i en sand helsereform. Lær dem, hvad de skal undgå for at bevare helbredet. Guds vrede er allerede begyndt at hjemsøge ulydighedens børn. Hvilke forbrydelser, hvilke synder, hvilke forkastelige handlinger ser vi overalt omkring os! Som et folk må vi vise stor omhu for at bevare vore børn mod fordærvede kammerater. VM9 160.3