Vidnesbyrd for menigheden bind 9

47/133

I øststaternes byer

I øststaternes byer

Jeg er blevet undervist om, at budskabet atter skal forkyndes med kraft i øststaternes byer. I mange af de store byer i øststaterne blev den første og den anden engels budskab forkyndt undre bevægelsen i 1844. Som Guds tjenere er den tredje engels budskab blevet betroet os som det afsluttende budskab, der skal berede et folk for Kongens komme. Vi skal gøre os enhver ulig anstrengelse for at give alle, der vil høre, kendskab til sandheden og der er mange, der vil høre. Overalt i de store byer har Gud oprigtige sjæle, som interesserer sig for, hvad der er sandt. VM9 98.1

Tiden er kort og Herren ønsker, at alt, hvad der har forbindelse med hans sag, skal blive bragt i orden. Han ønsker, at det højtidelige advarende og indbydende budskab skal forkyndes så vidt omkring som hans budbringere kan komme. Intet, som kan hindre budskabets fremgang, må få indpas i vore planer. “Gentag budskabet! Gentag budskabet!” var de ord, der blev sagt til mig gang på gang. “Sig til mit folk, at de skal gentage budskabet på de steder, hvor det blev forkyndt først og hvor menighed efter menighed stillede sig på sandhedens side, medens Guds kraft på en bemærkelsesværdig måde vidnede om sandheden.” VM9 98.2

I årevis kæmpede pionererne i vort værk mod fattigdom og mangfoldige prøvelser for at bringe den nærværende sandheds sag i en fordelagtig stilling. Med begrænsede midler arbejdede de utrætteligt og Herren velsignede deres ydmyge anstrengelser. Budskabet spredtes med kraft i øststaterne og udbredtes vestpå, indtil der var blevet oprettet indflydelsesrige centre mange steder. Arbejderne af i dag skal måske gennemgå tidligere tiders genvordigheder. De ændrede tilstande må imidlertid ikke føre til, at anstrengelserne aftager. Nu, hvor Herren befaler os, at vi endnu en gang skal forkynde budskabet med kraft i øststaterne og arbejde i byerne der, såvel som i syd?, vest? og nordstaterne, skal vi da ikke svare alle som en og adlyde hans befaling? Skal vi ikke lægge planer for at sende vore budbærere gennem alle disse områder og støtte den rigeligt? Skal Guds tjener ikke gå ind i disse tæt befolkede områder og opløfte deres stemmer for at advare skarerne? Hvad har vi vore konferenser til, hvis det ikke er til at føre netop dette arbejde fremad? Vejl f menigh bd 3 side 295-296] VM9 98.3

En begyndelse er gjort med at forkynde den tredje engels budskab i Washington by og i andre byer i de sydlige og østlige stater; men for at imødekomme Herrens tanker, må vi planlægge udførelsen af et vidtrækkende og systematisk arbejde. Vi må gå ind i det arbejde med en udholdenhed som ikke tillader at vi slægger af på vore anstrengelser før vi ser Guds frelse. VM9 99.1

I Portland, Maine; I Boston og byerne rundt omkring; i New York og de folkerige byer tæt ved; I Philadelphia og Baltimore og Washington, ønsker Herren at vi, med kraft, skal forkynde den tredje engels budskab. Vi kan ikke udøve den kraft ved os selv, men vi kan vælge egnede mænd og tilskynde dem til at gå ind i disse rette veje og der forkynde budskabet i Helligåndens kraft. Vi må planlægge at sætte egnede mænd ind i disse byer. Mænd som kan overbringe den tredje engels budskab på en så overbevisende måde at det vil ramme lige i hjertet. Mænd som kan gøre dette arbejde kan vi ikke lade være samlet på et sted og gøre et arbejde som andre kunne gøre. VM9 99.2

[Når disse arbejdere prædiker sandheden og efterlever den og beder for sandhedens fremme, vil Gud bevæge hjerterne. Når de bruger al den kraft, som Gud giver dem og med ydmyge hjerter sætter hele deres lid til ham, vil deres arbejde ikke være uden frugt. Deres beslutsomme anstrengelser for at give sjæle kendskab til sandheden for denne tid, vil blive støttet af hellige engle og mange vil blive frelst. VM9 100.1