Vidnesbyrd for menigheden bind 9

46/133

Et arbejde for vor tid

ET ARBEJDE FOR VOR TID
[Som dagene går, bliver det mere åbenbart, at Guds straffedomme er i verden. Ved brand, oversvømmelse og jordskælv advarer han denne jords indbyggere om sin nære genkomst. Den tid nærmer sig, hvor den største krise i jordens historie kommer og alt hvad Guds regering gør, vil blive iagttaget med dyb interesse og ubeskrivelig frygt. I hurtig rækkefølge vil Guds straffedomme følge efter hinanden — brand, oversvømmelse og jordskælv samt krig og blodsudgydelse.
VM9 97.1

Oh, om menneskene blot kendte deres besøgelsestid! Der er mange, som endnu ikke har hørt de prøvede sandheder for denne tid. Der er mange, som Guds Ånd kæmper med. Tiden for Guds ødelæggende straffedomme er nådens tid for dem, der ikke har haft nogen anledning til at lære, hvad der er sandt. Herren vil se med ømhed på dem. Hans nådige hjerte er rørt. Hans hånd er stadig udrakt for at frelse, medens døren er lukket for dem, som ikke vil gå ind. VM9 97.2

Gud barmhjertighed viser sig hans langvarige overbærenhed. Han holder sine straffedomme tilbage, idet han venter på, at det advarende budskab skal lyse for alle. Oh, om vort folk ville føle, som de burde, det ansvar, der påhviler dem, for at give det sidste budskab om nåde til verden, hvilket vidunderligt værk der da ville blive udført. VM9 97.3

Læg mærke til byerne og deres behov for evangeliet! Behovet for alvorlige arbejdere blandt menneskemasserne i byerne er blevet fremholdt for mig i mere end tyve år. Hvem har en byrde for de store byer? Nogle få har følt byrden, men i sammenligning med det store behov og de mange anledninger, er der kun blevet vist denne gerning lidt opmærksomhed. VM9 97.4