Vidnesbyrd for menigheden bind 9

41/133

En lærdom vedrørende verdslig handel

En lærdom vedrørende verdslig handel.

“Og Jesus gik ind i Guds tempel og drev ud alle dem, som solgte og købte i templet og pengevekslerens borde og duekræmmernes stole væltede han og han sagde til dem: Der står skrevet: Mit hus kaldes et bedehus. Men I har gjort det til en røverhule. VM9 75.1

“Og der kom blinde og halte til ham i templet og han helbredte dem. Men da ypperstepræsterne og de skriftkloge så de undergerninger, han gjorde og børnene, som råbte i templet og sagde: Hosianna Davids søn! da blev de vrede og sagde til ham: Hører du, hvad disse siger? Men Jesus sagde til dem: Ja! har I aldrig læst: Af umyndiges og diendes mund har du beredt dig lovprisning?” Matt 21, 12-16
Sanatarium, Californien den 4.maj 1908.
VM9 75.2

Vore arbejdere burde fremfor alt ikke glemme, at vor Herren Jesus Kristus er vor hovedanfører. Han har antydet en plan, hvis gennemførelse vil befri vore skoler fra gæld; og han vil ikke medvirke til deres held, som forkaster denne plan af mangel på tillid til, at den vil føres frem. Når vi som Guds folk i samlet optræden vil støtte hans sag på jorden, vil Herren ikke nægte os noget af de goder, han har lovet os. Vidnesbyrd 9. bd side 47-53.] VM9 75.3