Vidnesbyrd for menigheden bind 9

40/133

Lys for alle

Lys for alle.

Det er mit inderlige ønske, at det sandhedslys, som mine bøger indeholder, må skinne for så mange som mulig; thi Gud har sendt budskabet til alle. Disse bøger indeholder dyrebar vejledning for dem, som vil leve et kristeligt liv. Jeg tør ikke forbyde salget af bøgerne til nedsat pris ved særskilte anledninger, af frygt for at jeg kunne hindre nogen i at læse dem og derved holde sandheden borte fra sådanne, som kunne blive omvendt. Jeg ønsker ikke at lægge hindringer i vejen for udbredelsen af vore bøger. Lad lyset blive sat i stagen, så det kan skinne for alle i huset. VM9 74.3