Vidnesbyrd for menigheden bind 9

21/133

Arbejdets udviklingsevne

Arbejdets udviklingsevne.

De, som helliger deres liv til kristelig missionsgerning, har en forståelse af, hvad sand glæde er. Deres interesser og deres bønner strækker sig langt udenom deres eget jeg. De vokser selv, idet de hjælper de andre. De kan sætte sig ind i de mest vidtrækkende planer og de dristigste foretagender og kan de andet end vokse, når de stiller sig i ly af den velsignelse, der findes på Guds vej? De modtager visdom fra himlen. De bliver ét med Kristus i hans planer. Der bliver ingen anledning til åndelig stilleståen. Egen ærgerrighed og selvophøjelse døer ved den stadige kontakt med den altopslugende interesse og de høje mål, som er uadskillelige fra ædle og hellige foretagender. Vidnesbyrd 9. bd side 24-25.] VM9 42.2