Vidnesbyrd for menigheden bind 9

20/133

Missionær-familier

Missionærfamilier.

[Meget mere kunne blive udført for Kristus, hvis alle, som har kendskab til sandheden, ville efterleve den. Der er hele Familier, hvis samtlige medlemmer kunne blive missionærer. De kunne optage personligt arbejde, virke for Mesteren med flittige hænder og virksomme hjerter, opfinde nye virkemåder til fremme for hans sag. Der findes mange alvorlige, forsigtige, varmhjertede mænd og kvinder, som kunne gøre meget for Kristi sag, om de overgav sig til Gud, drog nær og søgte ham af hele deres hjerte. VM9 40.3

Mine brødre og søstre, vær virksomme med at vinde sjæle. Denne gerning vil tilføre vore intellektuelle og åndelige evner nyt liv og øget styrke. Lys fra Kristus vil oplyse sindet, Frelseren vil tage bolig i dit hjerte og i hans lys vil du se lys. VM9 41.1

Hellige jer helt til Guds gerning. Han er jeres styrke og han vil være ved jeres højre hånd og hjælpe jer at fuldbyrde sit nådige fortsæt. Søg ved personlige bestræbelser at hjælpe dem, som bor i jeres omegn. Stift bekendtskab med dem. Prædiken alene kan umulig udføre det, som bør gøres. Guds engle følger med jer til de hjem, i går. Denne gerning kan ikke en anden udføre for jer. Den kan heller ikke udføres ved at man giver penge. Prædikanter er heller ikke nok. Vi må besøge folk, tale og bede med dem, sympatisere med dem og på den måde vinde deres hjerte. Dette er den bedste missionsgerning, nogen kan optage. Dertil fordres der bestemthed, fast tro, en aldrig svigtende tålmodighed og en varm kærlighed til de fortabte. VM9 41.2

Søg anledning til at blive bekendt med dem, som bor i jeres nabolag. Når I taler til dem om sandheden, bør jeres ord bære vidnesbyrd om kristelig medfølelse. Kom i hu, at den Herre Jesus er Mesteren. Han vander sæden, som udsåes. Han lægger ord i jeres mund, som vil påvirke hjerterne. Vent at Gud vil være med den fromme, uegennyttige arbejder. Lydighed, barnlig tro og tillid til Gud vil bringe os fred og glæde. Virk uegennyttigt og tålmodigt for alle, I kommer i berøring med. Bliv aldrig utålmodig. Sig ikke et eneste ukærligt ord. Lad Kristi kærlighed fylde jeres hjerte og venlige ord være på jeres læber. VM9 41.3

Det er en mærkværdighed, at der ikke er hundreder i virksomhed, hvor der nu bare er én. De himmelske væsener forbavses over den sløvhed, kulde og ligegyldighed, som er kommet over dem, der bekender sig til at være Guds sønner og døtre. Sandheden ejer livgivende kraft. Gå ud i tro og forkynd den på en måde, som viser, at du virkelig tror den. Lad dem, for hvem du virker, se, at den er for dig en levende virkelighed. VM9 42.1