Vidnesbyrd for menigheden bind 9

14/133

Et arbejde fra hus til hus

Et arbejde fra hus til hus

[I mange stater er der kolonier med flittige, velhavende bønder, der aldrig har hørt sandheden for denne tid. Sådanne steder burde gennemarbejdes. Vore lægmedlemmer bør optage denne tjenestegren. Ved at udlåne eller sælge bøger, distribuere blade og holde bibellæsninger kan vore lægmedlemmer gøre meget i deres eget nabolag. Fyldt med kærlighed til sjæle vil de kunne forkynde budskabet med en sådan kraft, at mange vil blive omvendt. VM9 35.2

To bibelarbejdere sad i en familie. Med den åbne bibel foran sig fremstillede de Herren Jesus Kristus som den syndstilgivende Frelser. Alvorlig bøn blev opsendt til Gud og hjerter blev milde og stilfærdige ved Guds Ånds indflydelse. Deres bønner blev fremsagt med friskhed og kraft. Medens Guds ord blev forklaret, så jeg, at et mildt, strålende skær oplyste skifterne og jeg sagde blidt: “Gå ud på vejene og ved gærdene og nød dem til at gå ind, så mit hus kan blive fuldt.” Luk.14,23. VM9 35.3

Det dyrebare lys blev videregivet fra nabo til nabo. Familiealtre, der havde været nedbrudt, blev rejst igen og mange blev omvendt. VM9 36.1

Mine brødre og søstre, giv jer selv til Herrens tjeneste. Tillad ingen anledning at gå uudnyttet forbi. Besøg de syge og lidende og vis dem venlig interesse. Hvis det er muligt, så gør noget for at få dem til at befinde sig bedre. Gennem dette kan du nå deres hjerte og tale et ord for Kristus. VM9 36.2

Evigheden alene vil åbenbare, hvor vidtrækkende et sådant arbejde kan blive. Andre veje til at gøre nytte vil åbne sig for dem, der er villige til at udføre den pligt, der ligger dem nærmest. Det er ikke lærde, veltalende foredragsholdere, der behøves nu, men ydmyge kristne mænd og kvinder, som hos Jesus af Nazaret har lært at være sagtmodige og beskedne og som, idet de stoler på hans styrke, vil gå ud på vejene og ved gærderne for at give indbydelsen: “Kom! for nu er det rede.” vers 17. VM9 36.3

De, der har forstand på landbrug og på at dyrke jorden og de, der kan opføre enkle, almindelige bygninger, kan være til hjælp. De kan gøre et godt arbejde og på samme tid ved deres karakter vise det høje mål, som det er dette folks privilegium at nå. Bønder, finansmænd, bygmestre og de, der er dygtige til forskellige andre håndværk, bør tage til forsømte områder for at ophjælpe jordbruget, grundlægge industrier og bygge beskedne hjem til sig selv og give deres naboer kendskab til sandheden for denne tid. VM9 36.4