Vidnesbyrd for menigheden bind 9

13/133

Udbred vore skrifter

Udbred vore skrifter

Mange af Guds folk vil gå ud med vore skrifter, hvor den tredje engels budskab aldrig er blevet forkyndt. Vore bøger skal udgives på mange forskellige sprog. Med disse bøger vil ydmyge, trofaste mænd gå ud som kolportørevangelister og bære sandheden til dem, som ellers aldrig ville blive oplyst. De, der optager denne arbejdsgren, bør være forberedte til at gøre et lægemissionsarbejde. De syge og lidende bør hjælpes, Mange af dem, dette barmhjertighedsarbejde gøres for, vil høre og modtage livets ord. Vejl f menigh bd 3 side265-268] VM9 33.3

Kolportørevangelistens arbejde, hvis hjerte er gennemsyret af Helligånden, er fyldt med vidunderlige muligheder for det gode. Præsentationen af sandheden, i kærlighed og simpelhed, fra hus til hus, i harmoni med den belæring Kristus gav sine disciple da han sendte dem på deres første missionstur. Mange vil nås ved ydmyge og hjertefølte bønner. Den guddommelige Medarbejder vil være til stede for at overbevise hjertet. “Jeg vil være med jer alle dage”, er hans løfte. Med forvisningen om at en sådan hjælper er der, kan vi arbejde med tro og håb og mod. VM9 34.1

Fra by til by fra land til land, skal de bringe skrifter med løftet om Frelserens snare komme. Disse skrifter skal oversættes til alle sprog, så evangeliet kan forkyndes for hele verden. For enhver arbejder er Kristi løfter den guddommelige kraft der vil gøre hans arbejde til en succes. VM9 34.2

Dem som har kendt sandheden længe behøver at opsøge Herren alleralvorligst, så deres hjerter kan blive fyldt med en beslutsomhed for at arbejde for deres naboer. Mine brødre og søstre, besøg dem som bor i nærheden af dig og søg at nå deres hjerter ved sympati og venlighed. Sørg for at arbejde på en måde som vil fjerne fordomme i stedet for at skabe dem. Og husk at dem som kender sandheden for denne tid og endnu arbejder inden for deres egne menigheder, men afviser at arbejde for deres uomvendte naboer, vil blive sat til regnskab for deres ikke opfyldte pligter. VM9 34.3

Lån jeres naboer nogle af vore mindre bøger. Vis dem Kristi lignelser. Fortæl dem og dens historie og spørg om de ikke ønsker et eksemplar. Hvis de allerede har et, så spørg dem om de ikke ønsker at læse andre bøger af samme slags. Hvis der er mulighed for det, så prøv at få en anledning til at lære dem sandheden. I skal så sandhedens frø ved alle vande, selv om man ikke ved om det er det ene eller andet der skal blomstre. VM9 35.1