Vidnesbyrd for menigheden bind 9

98/133

Et eksempel på broderkærlighed

Et eksempel på broderkærlighed.

Da vore brødre i Skandinavien blev stillet i store finansielle vanskeligheder, blev det åbenbaret gennem profetiens Ånd, at vi ikke burde lade Brødre der står for verden som mennesker, have spillet fallit. Dette ville have været en vanære for Gud. Og vore amerikanske brødres prompte og rundhåndede hjælp var en anerkendelse af den grundsætning, at forskellen i nationalitet ikke løste dem fra pligten til at hjælpe, hverandre i Guds værk. “I er alle brødre.” Matt 23,8 På grund af sandhedens samstemmighed er vi alle ét. VM9 197.2

Vi bør nu ved flittige, selvopofrende bestræbelser vandre i Kristi kærlighed, i Åndens samfund, helliggjorte ved hjælp af sandheden. Ingen halvgjort gerning kan nå det mål, Kristus siger til i sin bøn. Vi må leve i overensstemmelse med Herrens ord her på jorden. I himmelen er der ét herligt forsamlingssted for alle. VM9 197.3

Jeg er nød til at skrive tydeligt vedrørende opførelsen af en adskillelsesmur i Guds værk. Det er blevet vist mig, at dette er en vildfarelse, et menneskeligt påfund. Det er ikke ifølge Guds plan, at hans folk skal skille sig og danne egne grupper, fordi der er forskel, hvad nationalitet og sprog man kommer af. Gjorde de det, ville deres ideer snævre sig ind og deres indflydelse blive betydelig mindre. Gud ønsker at se en harmonisk forening af de forskellige gemytter og åndsevner. VM9 197.4

Atter citerer jeg Kristi ord: “Ikke alene for disse beder jeg, men også for dem, som ved deres ord kommer til tro på mig, at de alle må være ét, ligesom du, Fader! i mig og jeg i dig, at også de må være ét i os, så verden må tro, at du har sendt mig. Og den herlighed, du har givet mig, den har jeg givet dem, for at de skal være ét, ligesom vi er ét, jeg i dem og du i mig, for at de må være fuldkommen ét, så verden kan forstå, at du har sendt mig og har elsket dem, ligesom du har elsket mig.” Joh 17, 20-23 VM9 198.1

Kristus har sat et skel mellem sit folk og verden; men de, som søger at opstille nationale skranker, gør derved en gerning, som Herren ikke har givet nogen at gøre. VM9 198.2

Kære Brødre, foren jer til ét; slut jer tæt sammen; læg alle menneskelige påfund til side og følg nøje Jesus, han som er vort lysende eksempel. VM9 198.3