Vidnesbyrd for menigheden bind 9

94/133

Forlagsvirksomheden i College View

FORLAGSVIRKSOMHEDEN I COLLEGE VIEW.
Loma Linda, Californien 24.august 1905.
[Jeg anerkender de bestræbelser, som er blevet gjort for at grundlægge vort tyske og skandinaviske forlagshus i College View. Jeg håber, at man vil opmuntre og styrke dette trykkeri ved at lægge vise planer for dets trivsel.
VM9 189.1

Hele byrden bør ikke lægges på vore udenlandske brødre. Ej heller bør vore brødre i konferenserne udenom lægge for tunge byrder på konferenserne nærmest College View. Disse konferenser bør tage ledelsen og handle efter bedste evne, men alle de andre bør yde dem hjælp. Sandheden skal forkyndes for hver æt og stamme og tunge og folk. VM9 189.2

Vore tyske og danske og svenske brødre har ingen god grund til ikke at kunne arbejde sammen i god forståelse i forlagsvirksomheden. De, som tror sandheden, bør komme i hu, at de er Guds børn og at de står under hans disciplin. Lad dem være Herren taknemmelige for hans mange nådesbevisninger og vise sig venlige overfor hverandre. De har den samme Gud og Frelser; og den samme Ånd — Kristi Ånd — skal knytte dem sammen med enhedens bånd. VM9 189.3

Efter sin opstandelse fór Kristus op til himmelen; og der fremlægger han vore behov for vor himmelske Fader. “Se, i begge mine hænder har jeg tegnet dig,” siger han. Es 49, 16. Det kostede ham noget at tegne os der. Det kostede han ubeskrivelig sjæleangst. Dersom vi ville ydmyge os for Gud, være venlige og forekommende, ømhjertede og medlidende, så ville hundrede blive omvendte til sandheden, hvor der nu bare er een. Men trods det at vi bekender os til at være Omvendte, fører vi med os en bylt af selviskhed, som vi agter alt for værdifuld til at give afkald på. Denne byrde kan vi lægge af os ved Jesu fødder og i stedet iføre os Kristi karakter og billede. Frelseren længes efter, at vi skal gøre dette. VM9 189.4

Kristus lagde sit kongelige skrud og sin kongekrone til side, gav afkald på sin høje førerstilling og steg ned, ned, ja ned til det største ydmygelsens dyb. Og iført menneskenaturen imødegik han alle de fristelser, menneskene er udsat for og i vort sted sejrede han over fjenden på ethvert punkt. VM9 190.1

Alt dette gjorde han, for at menneskene kunne få den kraft, de behøver til at sejre over den onde. “Mig er givet al magt,” siger han Matt 28,18 Og denne magt skænker han alle, som vil tage imod ham. Ved sit levned kan de bære vidnesbyrd for verden om den kraft, der er i Kristi religion til at besejre den menneskelige selviskhed. VM9 190.2

“Lær af mig,” siger Kristus og I skal “finde hvile for jeres sjæle.” Matt 11,29. Hvorfor lærer vi ikke af Frelseren hver dag? Hvorfor lever vi ikke stadigt i samfund med ham, så at vi i vor omgang kan være venlige og høflige i vor optræden overfor hverandre? Hvorfor ærer vi ikke Herren ved at udvise sympati og kærlighed mod hverandre? Dersom vi taler og handler i overensstemmelse med Gudsrigets grundsætninger, vil de vantro blive ført til Kristus ved deres omgang med os. Vidnesbyrd 9. bd side 146-147.] VM9 190.3