Modlitba za nemocné

22/24

Spolupráce

Mnozí očekávali, že je Bůh ochrání před nemocí jen proto, že ho o to prosili. Pán však nevyslyšel jejich modlitby, protože jejich víru nepotvrzovaly činy. Bůh zázračně neochrání od nemoci ty, kteří o sebe nedbají, kteří ustavičně přestupují zdravotní zákony a nijak se nesnaží nemocem předcházet. Když vykonáme všechno, co pro zdraví máme vykonat, můžeme očekávat požehnané výsledky a ve víře smíme Pána prosit, aby požehnal naše snahy a zachoval nás při zdraví. Když to bude k oslavě jeho jména, naše prosby vyslyší. Všichni si však musejí uvědomit, že mají něco vykonat. Bůh nebude zázračně zachraňovat zdraví lidí, kteří nevšímavě přehlížejí zákony zdraví a jdou cestou, která bezpečně vede k nemoci. (Medical Ministry, s. 13-14) MZN 65.1