Modlitba za nemocné

23/24

Prvořadá povinnost

Spasitel nás nabádá, abychom usilovali o něco vyššího než jen o to, co budeme jíst a pít nebo co si oblékneme. Jídlo, pití a oblékání se často zvrhává do takových krajností, které se stávají přímo zločinem. Písmo to řadí mezi hříchy posledních dnů a znamení druhého příchodu Ježíše Krista. Boží dary, které nám Pán milostivě svěřil, jako jsou čas, peníze a síla, se marnivě utrácejí na zbytečné oblékání a ukájení zvrácených choutek přepychu. Své tělo nemůžeme přinášet Bohu jako živou oběť, když ho hříšnou povolností oslabujeme a vháníme do nemoci. V zájmu zdraví se musíme naučit správně jíst, pít i oblékat. Nemoc je následkem přestupování přírodního zákona. Naší prvořadou povinností vůči Bohu, sobě samým i vůči bližním je poslouchat Boží zákony. K nim patří i zákony zdraví. (Counsels on Health, s. 24-25) MZN 67.1