El Camí A Crist

40/99

CAPÍTOL 8— EL SECRET DEL CREIXEMENT

El canvi de cor, pel qual som fets fills de Déu, s’anomena a la Bíblia naixement. També se’l compara amb la germinació de la bona llavor sembrada pel llaurador. De la mateixa manera els recents convertits a Crist són com «infants tot just nats»1, que han d’anar «creixent” fins arribar a «l’alçària justa de la plenitud del Crist»1, o bé com la bona llavor al camp, han de créixer i donar fruit. El profeta Isaïes diu: «Els diran terebints [arbres] de justícia, la plantació de Jahvè per a glorificar-se.» 2 Es treuen així il lustracions del món natural per ajudar-nos a entendre millor les veritats misterioses de la vida espiritual. ECC 75.1

Tota la saviesa i tota la destresa dels homes no poden donar vida a l’ésser més ínfim de la naturalesa. Solament per la vida que Déu mateix els ha donat poden viure les plantes i els animals. De manera semblant és, solament mitjançant la vida de Déu, com s’engendra la vida espiritual en el cor dels homes. L’home que no «neixi de dalt»3, no pot ser fet participant de la vida que Crist vingué a donar. ECC 75.2