El Camí A Crist

1/99

EL CAMÍ A CRIST

ÍNDEX

PRESENTACIÓ

A Safeliz, benvolgut lector, la publicació d'aquest petit llibre —pel que fa al tamany, de difusió gegantina*, però— ha estat, des de fa ja força temps, un acariciat i anhelat projecte. CAC 11.1

El camí a Crist és la primera obra que Safeliz i l'Església Adventista del Setè Dia editen en català. Es el primer esforç editorial que fan per un poble i una llengua que es mereixen amb escreix un do com aquest. La qualitat espiritual l'empenta de llurs gents, i la història que han fet dins l'adventisme, ho justifiquen. CAC 11.2

Per fer realitat la publicació d'aquest llibre ha calgut d'aconseguir mitjans econòmics i l'ajut de collaboradors coneixedors de la llengua catalana. CAC 11.3

Una bona part dels fons són de diverses procedències: de l'Associació General, de la Divisió Euroafricana, de la Unió Espanyola i de l'aportació personal d'algun o alguns creients catalans de l'Església d’Urgell. CAC 11.4

Dins l'equip humà, fent camí amb nosaltres, un bon nombre de catalans enamorats del projecte —i fins i tot alguns als qui no semblava concernir-los— hi ha participat desinteressadament i amb entusiasme. CAC 11.5

Se ‘ns fa difícil de fer la relació de col laboradors, perquè han estat molts. N’assenyalarem només aquells que la redacció creu que han aportat un esforç destacable. CAC 11.6

Comencem per la persona que més ha impulsat la tasca: Josep Jané. Mana Moix hi ha aportat quelcom bàsic: la traducció al català. El pastor i doctor Robert Badenas ha revisat curosament la traducció per tal de garantir-ne la fidelitat al text original. Jordi Baiget ha creat les il lustracions de l'interior. Montserrat Prat ha preparat els índexs i ha revisat les cites bíbliques. Tots aquests col laboradors han treballat sense rebre cap mena de remuneració material. A la redacció de Safeliz tots hem participat en la tasca, però d'una manera especial Francesc X. Gelabert, a causa dels coneixements que té del català. CAC 12.1

Evidentment, només pot collir qui ha sembrat. Nosaltres amb aquestes 142 pàgines estem sembrant. Tant de bo que tinguem una bona collita de dones i d'homes que se sentin moguts a encetar el camí que mena a Jesús, tot llegint aquests fulls, i sobretot a perseverar-hi. CAC 12.2

El Senyor beneirà aquest petit gran llibre. CAC 12.3

ELS EDITORS