Вести Към Младите

94/511

УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА ХАРАКТЕРА

Христос не ни е уверил, че постигането на съвършен характер е лесно нещо. Благородният, всестранно развит характер не се унаследява. Не идва случайно. Той се спечелва чрез лични усилия посредством заслугите и благодатта на Христос. Бог дава талантите, умствените способности, но ние оформяме характера. Характерът се изгражда чрез тежки, усилени битки с личното “аз”. Трябва да се водят борба след борба срещу унаследените наклонности. Tрябва да бъдем много строго критични към себе си и да не позволяваме на нито една неблагоприятна черта да остане некоригирана. BKM 37.6

Никой да не казва: “Не мога да поправя дефектите на характера си.” С такова решение няма да успеете да постигнете вечния живот. Невъзможността лежи в собствената ви воля. Ако не желаете, няма да победите. Реалната трудност се състои в покварата на неосветеното сърце и в желанието за подчинение на Божия контрол. BKM 37.7