Вести Към Младите

93/511

Цената на победата

Христос пожертва всичко за човека, за да му даде възможност да спечели небето. Сега е ред падналият човек да пожертва за Христос и да спечели безсмъртна слава. Онези, които имат известна представа за величието на спасението и за неговата цена, никога не ще роптаят, че трябва да сеят със сълзи, че изпитанията и себеотрицанието са жребият на християнина в този живот (“Знамения на времето”, 4 март 1880 г.). BKM 37.5