Sự Đấu Tranh Khốc Liệt

2/44

Lời nói đầu

‘Hãy theo luật pháp và lời chứng! Nếu dân chẳng nói như vậy, chắc sẽ chẳng có rạng đông [ánh sáng] cho nó’ (Ê-sai 8:20). ĐTK 6.1

Vào thời kỳ đầu thế kỷ 21 như hiện nay, dường như tất cả mọi người đã trở thành một nhà tiên tri. Thậm chí trên mạng internet còn có những điểm cung cấp những lời tiên tri. Nhưng một vài người trong số họ nói những điều dường như rất lập dị. Làm thế nào để chúng ta chắc chắn rằng những gì họ nói về bản thân mình là thật—những người tiếp nhận Lời của Đức Chúa Trời?—qua việc so sánh những gì họ nói với luật pháp và lời chứng. Chắc chắn là chính Đức Chúa Trời, Đấng đã ban Lời của Ngài trong những thời kỳ quá khứ cho dân sự và truyền cho họ viết lại những lời ấy (mà sau đó đã trở nên những sách trong Kinh Thánh) sẽ không mâu thuẫn với chính Ngài! ĐTK 6.2

Biết rằng vấn đề tiên tri sẽ trở nên một thử thách lớn cho những ai trong những ngày sau rốt, Đức Chúa Jêsus đã trực tiếp tiên tri điều này, ‘Nhiều tiên tri giả sẽ nổi lên và dỗ dành lắm kẻ’ (Ma-thi-ơ 24: 11). Để nhấn mạnh thêm, Đức Chúa Trời đã ban những lời này cho Giăng, ‘Hỡi kẻ rất yêu dấu, chớ tin cậy mọi thần, nhưng hãy thử cho biết các thần có phải đến bởi Đức Chúa Trời chăng, vì có nhiều tiên tri giả đã hiện ra trong thiên hạ’ (1 Giăng 4: 1). Dĩ nhiên Ellen White cũng không ngoại lệ. Hãy lấy quyển sách này và so sánh nó với Kinh Thánh; liệu nó có đáp ứng được bài thử thách hay không? Hãy cầu nguyện cùng Cha nhân từ của chúng ta ở trên trời, và Ngài sẽ sai Thánh Linh Ngài để dẫn chúng ta vào mọi lẽ thật. ĐTK 6.3

Giờ đây có vẻ như khó tin, nhưng mãi đến cuối những năm của thế kỷ 20, dường như tất cả những người gọi mình là các ‘Cơ Đốc nhân’ đã kiên quyết chống lại những người tuyên bố họ có được những sự khải thị từ Đức Chúa Trời. Họ thường trích dẫn câu Kinh Thánh trong Khải-huyền 22:18, 19 để chứng thực quan điểm của họ, ‘Tôi ngỏ cho kẻ nào nghe lời tiên tri trong sách này: Nếu ai thêm vào sách tiên tri này điều gì, thì Đức Chúa Trời sẽ thêm cho người ấy tai nạn đã ghi chép trong sách này. Và kẻ nào bớt điều gì trong những lời ở sách tiên tri này, thì Đức Chúa Trời sẽ cất lấy phần họ về cây sự sống và thành thánh, mà đã chép ra trong sách này.’ Nhưng có phải ở đây Kinh Thánh muốn nói rằng sau khi Giăng qua đời sẽ không còn một tiên tri nào đến từ Đức Chúa Trời nữa chăng? Nếu quả thật vậy, tại sao Đức Chúa Jêsus lại phán bảo chúng ta hãy coi chừng những tiên tri ‘giả’? Tại sao Đức Thánh Linh qua sứ đồ Giăng phán dạy hãy thử các thần? Sẽ không dễ dàng hơn nếu chúng ta chỉ cần bác bở tất cả những ai sau Giăng tuyên bố rằng họ có Lời từ Đức Chúa Trời hay sao? Nhưng đó không phải là kế hoạch của Đức Chúa Trời. Khi nào cần thiết thì Ngài ban cho lẽ thật mới và làm rõ ràng ý muốn của Ngài, và rồi tấm lòng chân thật sẽ kiểm chứng để xem điều đó có thật không, đoạn vui mừng chấp nhận và đi theo nó. Dĩ nhiên là Sa-tan cũng được cho phép để hành động. Nếu nó không được cho phép để hoạt động, nó có thể sẽ tố cáo Đức Chúa Trời là không công bằng. ĐTK 6.4

Qua sứ đồ Phao-lô, Đức Thánh Linh đã nêu một vài câu hởi rất quan trọng nhưng thường không được chú ý đến trong 1 Cô-rinh-tô 12. Có phải cả thảy là sứ đồ sao? Cả thảy là tiên tri sao? Cả thảy đều làm phép lạ sao? Cả thảy đều được ơn chữa bịnh sao? Cả thảy đều nói tiếng lạ sao? Rồi sau đó người tuyên bố rằng người sẽ chỉ cho chúng ta một ‘con đường tốt lành hơn,’ nói rằng tất cả những ơn đều không có ích lợi gì nếu chúng ta không có Tình yêu thương. Trong đoạn 14, người đi thêm một bước nữa bằng cách nói với chúng ta hãy ‘nôn nả tìm kiếm tình yêu thương. Cũng hãy ước ao các sự ban cho thiêng liêng, như là sự ban cho nói tiên tri.’ ‘Ấy vậy, hỡi anh em, hãy trông mong ơn nói tiên tri, và đừng ngăn trở chi về điều nói tiếng lạ.’ ‘Chớ dập tắt Thánh Linh; chớ khinh dể các lời tiên tri; hãy xem xét mọi việc, điều chi lành thì giữ lấy’ (1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:19-21). ĐTK 6.5

Bà Ellen White được ban cho sự hiện thấy “Sự Tranh Đấu Khốc Liệt” vào mùa xuân năm 1858 tại Lovett’s Grove, Ohio, USA. Phần lớn những gì được cho xem, bà đã được thấy trong sự hiện thấy trước đó 11 năm, nhưng lần này bà được truyền dạy hãy viết nó ra, mặc dù Sa-tan sẽ đưa ra những nỗ lực mạnh mẽ để ngăn cản bà. Một vài phần, đặc biệt là chương 30 đã được xuất bản vào trong quyển “Little Flock” năm 1847, trong quyển “Christian Experiences and Views” năm 1851 và trong “Supplement” năm 1854. Tết cả đều đã được soi dẫn bởi Đức Thánh Linh, được viết ra bởi một người phụ nữ yếu đuối nhưng yêu mến Đức Chúa Trời và đã được xuất bản lần đầu vào năm 1858. Sa- tan—kẻ đã cố tống khứ quyển Kinh Thánh khởi thế gian và sau đó đã thay đổi làm cho nó đầy những bản dịch sai lạc—cũng đang hoạt động để cố hủy diệt và làm hư hỏng quyển sách này vì nó là quyển sách quí báu xếp hàng thứ hai trong tất cả các quyển sách trong thế gian cho con cái của Đức Chúa Trời. Nhưng Đức Chúa Trời đã bảo vệ Lời của Ngài. ĐTK 7.1

Có những người đã thắc mắc tại sao có quá nhiều nan đề trong thế giới của chúng ta với những cuộc chiến tranh, tội ác, vấn đề tình dục không thánh khiết và vâng, ngay cả với những tín lý tôn giáo. Căn bản của tất cả những câu trả lời cho những thắc mắc này có thể được tìm thấy trong việc hiểu rõ sự tranh đấu khốc liệt giữa Đấng Christ và Sa-tan mà đã luôn tiếp diễn trước khi có bất kỳ con người nào trong chúng ta đã từng hiện hữu. ĐTK 7.2

Nguyện cầu Đức Chúa Trời đổ những ơn tốt nhất của Ngài trên quí độc giả khi quí vị kiểm chứng và ‘xem xét mọi việc’ mà đã được viết trong quyển sách này bằng Lời của Đức Chúa Trời—Kinh Thánh. ĐTK 7.3

* Ghi chú: Phần Tóm tắt tiểu sử, Lời nói đầu và Chú giải các từ cũng như phần Kinh Thánh tham khảo ở cuối mỗi chương không được viết bởi bà Ellen White hay là xuất hiện trong bản gốc. ĐTK 7.4