ข่าวประเสริฐสำหรับเยาวชน

206/509

ตอนที่ 6 - การรับใช้

บทที่ 58-70 MYPTh 155.1

ด้วยกองทัพคนงานดั่งเช่นเยาวชนของเราที่ผ่านการฝึกอย่างถูกต้องออกทำงานแล้วเช่นนี้ ข่าวของการวายชนม์บนกางเขน การกลับเป็นขึ้นจากตายและการเสด็จกลับมาของพระผู้ช่วยให้รอดในเร็ววันจะถูกป่าวประกาศไปทั่วโลกได้รวดเร็วขึ้นอีกมากเพียงไร อวสานของการสิ้นสุดของความทุกข์ยากและความโศกเศร้าและบาปจะมาถึงอย่างรวดเร็วเพียงไร อีกไม่นาน บุตรธิดาของเราจะได้รับมรดกของเขาในที่ที่ “ คนชอบธรรมจะได้แผ่นดินเป็นมรดก และอาศัยอยู่ที่นั่นเป็นนิตย์” สดุดี 37:29 ที่ซึ่ง “ ไม่มีชาวเมืองคนไหนจะพูดว่า ‘ข้าป่วยอยู่’” อิสยาห์ 33:24 และ “ จะไม่ได้ยินเสียงร้องไห้ในเมืองนั้นอีก ทั้งไม่มีเสียงครวญคราง” อิสยาห์ 65:19--“Counsels to Teachers, Parents, and Students,” p. 555. {MYP 196.1} MYPTh 155.2