ข่าวประเสริฐสำหรับเยาวชน

384/509

ตอนที่ 12 - เสื้อผ้าและการประดับกาย

บทที่ 117-123 MYPTh 283.1

อุปนิสัยของบุคคลหนึ่งดูได้จากรูปแบบการแต่งกายของเขา รสนิยมที่ผ่านการขัดเกลามาแล้ว จิตใจที่ผ่านการปลูกฝังมาแล้วจะเปิดเผยในเห็นจากการเลือกเครื่องแต่งกายที่เรียบง่ายและเหมาะสม การแต่งกายอย่างเรียบง่ายบริสุทธิ์บวกกับอากัปกิริยาที่สุขุมอ่อนโยนจะแวดล้อมหญิงสาวด้วยบรรยากาศของความสำรวมอันบริสุทธิ์ซึ่งจะเป็นเกราะป้องกันคุณจากภัยนับพันประการ--“Education,” p. 248. {MYP 344.1} MYPTh 283.2