ข่าวประเสริฐสำหรับเยาวชน

38/509

ตอนที่ 2 - การขัดแย้งกับบาป

บทที่ 10-23 MYPTh 29.1

แบบอย่างของพระคริสต์แสดงให้เราเห็นว่าความหวังเดียวที่จะกำชัยชนะอยู่ที่การต่อต้านการโจมตีอย่างต่อเนื่องของซาตาน พระองค์ผู้ทรงมีชัยเหนือศัตรูของจิตวิญญาณในการต่อสู้ของการทดลองทรงเข้าพระทัยถึงอำนาจของซาตานที่มีเหนือเผ่าพันธุ์มนุษย์ และพระองค์ทรงชนะมันมาแล้วเพื่อเรา ในฐานะผู้ชนะ พระองค์ประทานข้อได้เปรียบแก่เราจากชัยชนะของพระองค์ เพื่อว่าในความพยายามของเราที่จะต่อต้านการล่อลวงของซาตานเราจะได้นำความอ่อนแอของเราเข้าประสานกับพระกำลังของพระองค์ ให้ความไร้ค่าของเราเข้ากับคุณความดีของพระองค์ และยืนหยัดด้วยแสนยานุภาพของพระองค์ ภายใต้การกระหน่ำของการทดลอง เราจึงจะต่อต้านได้สำเร็จด้วยพระนามยิ่งใหญ่ของพระองค์และจะชนะเหมือนที่พระองค์ทรงชนะมาแล้ว--The Signs of the Times, March 4, 1880. {MYP 50.1} MYPTh 29.2