ข่าวประเสริฐสำหรับเยาวชน

296/509

ตอนที่ 9 - หนังสืออ่านและดนตรี

บทที่ 88-97 MYPTh 219.1

ชายหนุ่มและหญิงสาวทั้งหลาย จงอ่านสิ่งตีพิมพ์ที่ให้ความรู้ที่แท้จริงและช่วยทั้งครอบครัวของคุณได้ ให้พูดอย่างหนักแน่นว่า “ฉันจะไม่ใช้เวลาอันมีค่าในการอ่านสิ่งที่ไม่เกิดคุณประโยชน์ต่อฉัน และที่ทำให้ฉันไม่เหมาะในการรับใช้ผู้อื่นเท่านั้น ฉันจะอุทิศเวลาและความคิดเพื่อให้มีความเหมาะสมสำหรับการรับใช้พระเจ้า ฉันจะปิดตาไม่ไปเหลียวดูสิ่งที่ไร้สาระและเต็มไปด้วยบาป หูของฉันเป็นของพระเจ้า และฉันจะไม่ฟังเหตุผลที่แฝงด้วยเล่ห์เหลี่ยมของศัตรู เสียงของฉันจะไม่มีทางอยู่ใต้บังคับของความตั้งใจที่ไม่ได้อยู่ภายใต้อิทธิพลของพระวิญญาณของพระเจ้า ร่างกายของฉันเป็นวิหารของพระวิญญาณบริสุทธิ์ และกำลังทั้งหมดของตัวฉันจะขอมอบถวายเพื่อพระราชกิจอันทรงคุณค่า”--“Testimonies for the Church,” Vol. 7, p. 64. {MYP 270.1} MYPTh 219.2