ปลายทาง แห่งความหวัง

60/76

บทที่ 10 - ประชากรของพระเจ้าไสัรับการช่วยเหลือ

เมื่อกฎหมายที่ปกป้องของประชาชนถูกยกเลิกไม่คุ้มครอง บรรดาผู้รักษาพระบัญญัติของพระเจ้า ในประเทศต่างๆ จะ เกิดขบวนการที่พร้อมใจกันทำลายคนเหล่านี้ ครั้นใกล้จะถึงเวลากำหนด ตามที่ระบุไว้ในกฎหมายนั้น ประชาชนจะร่วมกันออกอุบายทำลาย พวกเขาท้นทีทันใดภายในหนึ่งคืน เพื่อจะหยุดเสียงที่คอยขัดขวางและ กล่าวตำหนิพวกตนเสีย ประชากรของพระเจ้าบ้างก็ถูกขังอยู่ในคุก บ้าง ก็อยู่ในป่าและภูเขา คนเหล่านี้ยังคงอธิษฐานขอพระเจ้าทรงคุ้มครอง เหล่าทูตสวรรค์ชั่วสนับสนุนให้กองทหารถืออาวุธครบมือเตรียมพร้อม สำหรับฆ่าฟันพวกเขา บ้ดนี้เมื่อถึงเวลาที่ลำบากยากแค้น,ที่สุด พระเจ้า จะทรงช่วยทุกคนให้ปลอดกัย “เจ้าจะมืบทเพลงอย่างคืนที่มืเทศกาล ศักดิ้สิทธิ๋และมีใจยินดีอย่างคนที่ออกเดินตามเสียง!) เพื่อไปยังภูเขา ของพระเจ้าถึงพระศิลาแห่งอิสราเอล และพระเจ้าจะทรงกระทำให้ พระสุรเสียงกัมปนาทของพระองค์เป็นที่ได้ยิน และจะทรงให้เห็นพระกร ฟาดลงของพระองค์ด้วยความเกรี้ยวกราด และเปลวแห่งเพลิงเผาผลาญ พร้อมกับฝนกระหนึ่าและพายุและลูกเห็บ” (อิสยาห์ 30:29, 30) GrHTh 102.1

ขณะที่หมู่คนชั่วร้ายกำลังจะวิ่งเข้าไล่ฟันเหยื่อของพวกเขา ความ มืดทึบยืดยิ่งกว่ากลางคืนจะแผ่ปกคลุมแผ่นดินโลก จากนั้นปรากฏรุ้ง ส่องแสงรุ่งเรืองจากพระที่นั้งของพระเจ้าทอดโค้งข้ามท้องฟ้าและดูเหมือน ห้อมล้อมทุกคนที่กำลังอธิษฐาน ฝูงชนที่โกรธเคืองหยุดนึ่งในทันทีท้นใด เป่าหมายที่จะทำด้วยความโกรธก็ลืมไปหมดสิ้น พวกเขาแหงนมองดู เครื่องหมายแห่งพ้นธสัญญาของพระเจ้าและพยายามหาที่กำบังให้ พ้นจากรัศมีอันรุ่งเรืองนั้น GrHTh 102.2

ส่วนประชากรของพระเจ้าได้ยินพระสุรเสียงกล่าวว่า “จงเงยหน้า ขึ้นเถิด” พวกเขาเงยหน้าขึ้นมองเห็นพระสิริของพระเจ้าและบุตรมนุษย์ ประทับอยู่บนพระที่นั่ง (ดูกิจการ 7:55, 56) พวกเขามองเห็นเครื่องหมาย แห่งความอัปยศปรากฏอยู่บนพระวรกายของพระองค์ และได้ยินพระองค์ ทูลว่า “พระบิดาเจ้าข้า ข้าพระองค์ปรารถนาให้คนเหล่านั้นที่พระองค์ ได้ประทานให้แก่ข้าพระองค์อยู่ก้บข้าพระองค์ ในที่ซึ่งพระองค์อยู่นั้น” (ยอห์น 17:24) มีเสียงดังว่า “ทุกคนเข้ามาแล้ว บริสุทธิ้ ไม่มีพิษภัยและ ไร้มลทินบาป พวกเขาได้รักษาคำสัญญาที,ยั่งยืนนานของเราไว้” GrHTh 103.1

เที่ยงคืนนั้น พระเจ้าทรงสำแดงฤทธานุภาพเพื่อการช่วยกู้ของ พระองค์ ดวงอาทิตย์ล่องสว่างจ้า มีหมายสำคัญและสิ่งมหัศจรรย์เถิดขึ้น ติดต่อกันเป็นลำดับ บรรดาคนชั่วร้ายมองดูภาพนั้นด้วยความตกใจกสัว ขณะที่บรรดาผู้ชอบธรรมมองดูภาพนั้นเป็นหมายสำคัญแห่งการช่วยกู้ ของเขา กลางท้องฟ้าที่กำลังป่นป่วนนั้น มีช่องว่างที่มีรัศมีสุกใสสุด พรรณนาล่องมา จากนั้นได้ยินพระสุรเสียงของพระเจ้าเหมือนเสียงธารนั้า มากมาย ตรัสว่า “สำเร็จแล้ว” (วิวรณ์ 16:17) GrHTh 103.2

เสียงนั้นสั่นสะเทือนฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลก เถิดแผ่นดินไหวใหญ่ “ตั้งแต่มนุษย์เถิดมาบนแผ่นดินโลกไม่เคยมีแผ่นดินไหวร้ายแรงเช่นนี้ เลย” (วิวรณ์ 16:17) ก้อนหินฃรุขระกระเด็นกระจ้ดกระจายไปทั่ว นั้าใน ทะเลช้ดป่นป่วน เสียงลมสลาดันพ้ดดังกึกก้องราวกับเสียงร้องของภูตผี พื้นดินแยกออก รากฐานของแผ่นดินโลกดูเหมือนจะพังทลาย ทำเรือที่ เหมือนเมืองโสโดมถูกกลืนหายไปด้วยคลื่นชัดป่นป่วน “มหานครบาบิโลน” นั้นก็อยู่ในความทรงจำของพระเจ้า “ทรงให้นครนั้นดื่มถ้วยแห่งพระพิโรธ อันใหญ่หลวงของพระองค์” (วิวรณ์ 16:19) ลูกเห็บใหญ่ก็ทำหน้าที่ทำลาย ของมัน เมืองที่เคยหยิ่งผยองถูกทำลาย คฤหาสน์ราชวังที่งามสง่าซึ่ง บรรดาเจ้านายในแผ่นดินโลก ใช้จ่ายเงินทองอย่างฟุมเฟ้อยเพื่อการ ก่อสร้างกำลังพังพินาศลงต่อหน้าต่อตาทุกคน กำแพงคุกแยกออกและ ประชากรของพระเจ้าได้รับการปลดปล่อยให้เป็นอิสระ GrHTh 103.3

หลุมฝังศพทั้งหลายได้เปิดออกและ “คนเป็นอ้นมากในพวกที่หลับ ในผงคลีแห่งแผ่นดินโลกจะตื่นขึ้น บ้างก็จะเข้าสู่ชีวิตนิร้นดร์ และความ ขายหน้านิรันดร” “และคนเหล่านั้นที่ได้แทงพระองค์จะเห็นพระองค์ด้วย” บรรดาคนที่หมิ่นประมาทพระคริสต์ขณะที่ได้รับความเจ็บปวดและทน ทุกข์แสนสาหัส และคนที่เคยได้ขัดขวางความจริงของพระองค์อย่างรุนแรง จะเป็นขึ้นเห็นศ้กดิ๋ศรีที่บรรดาคนสัตย์ซื่อและเชื่อฟังได้รับ (ดาเนียล 12:2; วิวรณ์ 1:7) GrHTh 104.1

แสงฟ้าแลบแปลบปลาบน่ากลัวห่อหุ้มแผ่นดินโลกด้วยเปลวเพลิง เสียงลึกลับและน่ากลัวประกาศภ้ยพิบ้ดิของคนชั่วร้ายด้งเหนือเสียงฟ้าร้อง ที่กัมปนาท บรรดาคนที่เคยพูดโอ้อวดและท้าทาย แสดงความทารุณโหด ร้ายต่อประชากร ผู้ถือพระบัญญัติของพระเจ้า และมารร้ายต่างสะดุ้งกลัว จนตัวสั่นขณะที่มนุษย์ทั้งหลายทูลวิงวอนขอความเมตตากรุณาจากพระเจ้า GrHTh 104.2