แพทย์ผู้ประเสริฐ

91/267

ภาคสี่ —การรักษาพยาบาลคนป่วยไข้

ในห้องของคนป่วย

“เมื่อท่านได้กระทำสิ่งนี้แก่คนที่เล็กน้อยที่สุด ใน พวกพี่น้องของเรา ท่านได้กระทำสิ่งนี้แก่เราด้วย” MHTH 383.1

คนทั้งหลายที่มีหน้าที่รักษาพยาบาลคนป่วยควรจะ เข้าใจว่าการเอาใจใส่ปฏิบัติตามกฏอนามัยนั้น เป็นสิ่งที่ สำคัญ ไม่มีที่ไหนที่การเชื่อฟังและปฏิบัติตามกฏนี้จะสำคัญ ยิ่งไปกว่าในห้องของคนป่วย ผู้ที่ทำงานในห้องคนป่วยจะ ต้องทำหน้าที่เล็ก ๆ น้อย ๆ ของตนด้วยความซื่อสัตย์ ใน กรณีย์ที่มีผู้ป่วยหนัก ถ้าหากผู้พยาบาลเพิกเฉยละเลยแม้ เพียงเล็กน้อยหรือไม่เอาใจใส่พยาบาลคนป่วยให้ดี, การ แสดงความหวาดกลัวตื่นเต้นตกใจหรือโกรธเคือง หรือ ขาดการเห็นอกเห็นใจก็อาจจะทำให้ผู้ป่วยซึ่งควรจะหาย ป่วยเป็นปกติต้องป่วยหนักและเสียชีวิต MHTH 383.2

นางพยาบาลจะปฏิบัติหน้าที่ได้ดีก็โดยอาศัยความ แข็งแรงของร่างกาย ถ้านางพยาบาลเป็นผู้มีสุขภาพดีก็จะ สามารถอดทนต่อความลำบากตรากตรำในการรักษา พยาบาลผู้ป่วย และสามารถปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นผลสำเร็จ ได้ดียิ่งขึ้น คนทั้งหลายที่มีหน้าที่รักษพยาบาลคนป่วยควร จะเอาใจใส่ต่อการเลือกอาหารรับประทาน, ความสะอาด, อากาศบริสุทธิ์ และการออกกำลังกายเป็นพิเศษ สำหรับ คนที่อยู่ในครอบครัวก็เช่นเดียวกัน การหมั่นระวังและ ปฏิบัติตามกฏอนามัยโดยเคร่งครัดย่อมจะทำให้เขาสามารถ ทำงานหนักและอดทนต่อภาระพิเศษที่เขาได้รับ และจะช่วย ป้องกันมิให้เขาติดโรคได้ MHTH 384.1

เมื่อมีผู้ป่วยอาการหนัก และต้องการ นางพยาบาล ให้คอยดูแลอยู่ทั้งกลางวันกลางคืน ควรจะจัดให้มีนาง พยาบาล ๒ คนสำหรับผัดปลี่ยนกันดูแลคนไข้ เพื่อคนหนึ่ง ๆ จะได้มีโอกาสพักผ่อนและไปออกกำลังกายกลางแจ้งได้ สิ่งนี้มีความสำคัญเป็นพิเศษโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อนาง พยาบาลไม่มีโอกาสที่จะได้รับอากาศบริสุทธิ์ในห้องของคน ป่วย บางคนคิดว่าอากาศบริสุทธิ์ไม่ใช่สิ่งสำคัญ จึงไม่ ได้เอาใจใส่ต่อการปิดเปิดหน้าต่างให้ลมอากาศเข้าได้ เมื่อ เป็นเช่นนี้แล้วชีวิตของทั้งคนไข้และผู้พยาบาลก็ตกอยู่ใน อันตราย MHTH 384.2

ถ้าผู้พยาบาลหมั่นระมัดระวังให้ดี ก็จะไม่มีโรคติด ต่อถึงผู้อื่น จงหมั่นรักษาความสะอาดของบ้านเรือน และ ให้มีอากาศบริสุทธิ์ถ่ายเทเข้าออกในห้องของคนไข้ได้สดวก แล้วคนไข้ก็จะหายป่วยเร็วยิ่งขึ้น และคนอื่น ๆ ที่อยู่ใน บ้านหรือผู้พยาบาลก็จะไม่ติดโรคจากคนไข้. MHTH 385.1