Saveti O Pristavskoj Službi

1/70

Saveti O Pristavskoj Službi

„A Bog je kadar učiniti da je među vama izobilna svaka blagodat, da u svemu svagda svako dovoljstvo imajući izobilujete za svako dobro djelo.” (2. Korinćanima 9,8) SPS 1.1