U Potrazi Za Boljim Životom

1/183

U POTRAZI ZA BOLJIM ŽIVOTOM

Predgovor

Svet je bolestan i svuda gde god žive ljudi, postoji mnogo patnji. Na sve strane čuju se pozivi za pomoć. PBZ 5.1

Tvorac nije želeo da čovečanstvo bude pritisnuto teretom patnji, da njegove radne sposobnosti budu okrnjene bolešću, da njegova snaga slabi, a njegov životni vek bude prekinut bolešću. Međutim, zakoni koje je Bog utvrdio da upravljaju životom, često se bezobzirno krše; greh ulazi u srce, a čovek gubi iz vida svoju zavisnost od Boga, Izvora života i zdravlja. Tada slede kazne za prekršaj patnje, bolesti, smrt. PBZ 5.2

Razumevanje fizičkih zakona, koji upravljaju telom, i usklađivanje životnih navika sa ovim zakonima predstavlja dužnost koja ima najveći značaj. Postoji potreba za poznavanjem mnogih činilaca koji doprinose pravoj sreći — ra- dostan dom, poslušnost zakonima života, ispravan odnos prema bližnjima. PBZ 5.3

Kada dođe bolest, važno je da upotrebimo razna sredstva koja će, zajedno sa naporima prirode, izgraditi telo i obnoviti zdravlje. Postoji jedno široko, veoma važno i značajno životno pitanje pitanje o našem odnosu prema Tvorcu koji je u početku dao život čoveku, koji ga je snabdeo svim što je potrebno za njegovu trajnu sreću i koji se i danas zanima za njegovo blagostanje. PBZ 6.1

Pisac velikog iskustva iz praktičnog života, žena koja je naročito bila udostojena retkim posmatračkim darom i znanjem, učinila je u ovoj knjizi dostupnom svakom ocu i majci, svakom čoveku i ženi, laiku i profesionalcu, ogromnu riznicu obaveštenja o životu i njegovim zakonima, o zdravlju i njegovim potrebama, o bolestima i lekovima za njih, o bolestima duše i isceljujućem melemu iz Galada. PBZ 6.2

Knjiga je pisana jasnim, jednostavnim, lepim jezikom, poučna je za onoga koji uči, puna nade beznadežnom, puna radosti za bolesne i puna odmora za umorne. Već nekoliko decenija ona saopštava svoju korisnu vest stotinama hiljada ljudi, pošto je doživela mnoga izdanja, u mnogim zemljama na dvanaestak svetskih jezika. PBZ 6.3

Neka ova delo, koje pokazuje bolji put, otkrivanjem jednostavnijeg, prijatnijeg života, života punog radosti i sreće, sa prilikom za tu korisnu službu »da je blaženije davati nego primati«, u potpunosti ispuni svoj zadatak što je iskrena nada izdavača i Odbora za staranje o delima Elen G. Vajt PBZ 6.4

»Da javljam dobre glasove krotkima,
Posla me da zavijem ranjene u srcu;
Da oglasim godinu mibsti Gospodnje,
Da utešim sve žalosne.«
PBZ 6.5

* * * * *