Еванђеоски Радници

87/245

ПОТПАСТИРИ

“Пазите стадо Божје које вам је предато и надгледајте га.” (1. Петрова 5,2)