O Laasaga Ia Keriso

1/14

O Laasaga Ia Keriso

O Upu Faatomua

Etoatele i latou o e ua latou faalogoina upu o lenei valaau alofa, “Ia outou o mai ia te a'u,' o le valaau alofa lava lea a le Faaola alofa mutimutivale, Lē ua tigā alofa Lona finagalo mo e ua sē 'ese mai le Atua. O le mea o loo lagona e nisi e toatele o e o loo naunau faamaoni i le fia maua o le fesoasoani mai ia Iesu, o le fia tula'i atu lea ma fo'i atu i le maota o le Tamā. A e peitai e lagona pea le fesili faaletonu a Toma i loto o le toatele e faapenei, “Matou te mafaia faapefea ona iloa o le ala?” Ua tino mai ia te i latou nei e peiseai e mamao atu lava le maota o le Tamā, ma o le ala foi ua aliali mai e fitā ma le saili gatā. Po o a ea laasaga o le ala e tau atu i lena maota? LSK 5.1

Ua faailoaina le feau tāua o i lenei tusi i lona lava igoa, “O Laasaga ia Keriso.” Na te faasino mai, ua na o Iesu lava e mafai ai o mea o loo faanaunau atu i ai le agaga, ma ua na o Ia foi Na te mafai ona faamalamalamaina mai o laasaga i le “ala o le filemu” e ta'ita'i tonuina ai vae o e masalosalo, ma e o tutū i le tulaga o le faaletonu. E ta'ita'iina e lenei tusi lē o saili atu i le amiotonu, ma lē ua na fia maua le faaatoatoaina o le amio i laasaga taitasi uma i le ala o le ola faa-Kerisiano, seia taunuu atu lava i le tino atoa o le manuia e gata ona maua i le gaua'i atu atoatoa ma le faatuatua ola i le alofa tunoa ma le mana faaola o loo i Lē ua avea o le Uō a e agasala. O le a'oa'oga o loo i ai i lenei tusi ua maua mai ai le faamafanafanaga, ma ua faatupuina ai le faamoemoe o agaga mafatia e toatele. E le gata i lea, a ua mafai ai foi e nisi e toatele o e o loo mulimuli atu i le Matai, ona savavali ma le mautinoa atili, atoa ma le olioli i laasaga o lo tatou Ta'ita'i faalelagi. LSK 5.2

Ua i ai le faamoemoe ia faapea foi ona lagona le feau tāua o loo tau'aveina e lenei tusi e nisi e toatele i lo tatou nei atunuu, o e ua latou faanaunau atu i le fia maua o lea lava fesoasoani. LSK 5.3

Sa mafatia tele le loto o Iakopo ona o le manatu lenei, ua faate'a 'eseina o ia mai le Atua talu ai lana agasala; ona ta'oto ai lea o ia e malolo ma “ua fai lana miti; faauta foi, o le 'apefa'i ua faatuina i le eleele, ua oo lona i'u i le lagi.” Na faapea ona faaalia ia Iakopo o le faafesootaiina o le lalolagi ma le lagi talu Keriso, ma sa faalogo ai lenei tagata o loo faasevasevaloaina i afioga faamafanafana sa fetalai mai ai Lē sa tu i luga o lenei ala faa'apefa'i. LSK 6.1

Tau lava ina ia faapea ona toe oo mai o lea faaaliga faalelagi i le toatele a o latou o faitauina lenei tala i le ala i le ola. LSK 6.2

O le 'Au Faatonu. LSK 6.3