Search for: Jehow*

1 Biblijny komentarz, p. 432.4 (Ellen Gould White)

… Imię Jehowa a na Swoim napierśniku ma napisane imiona Izraela. Chrystus przyjął człowieczeństwo aby mogło ono dosięgnąć człowieka. W postaci człowieka …

3 Ewangelizacja, p. 192.5 (Ellen Gould White)

… zakon Jehowy, wysoko sztandar, na którym wypisane jest poselstwo trzeciego anioła: “Tuć są ci, którzy zachowują przykazania Boże i wiarę Jezusową …

4 Fundamenty chrześcijańskiego wychowania, p. 97.1 (Ellen Gould White)

… ślady Jehowy. Z wydarzeń przeszłych wyciągano pouczające lekcje dla przyszłości. Wielkie prawdy ukazywane przez typy i cienie prawa …

5 Fundamenty chrześcijańskiego wychowania, p. 237.1 (Ellen Gould White)

… przepisów Jehowy. Jego wskazówki przyszły jako nowe objawienie do ludu a nauczyciele prawa, uczeni i Faryzeusze, podobnie jak …

6 Fundamenty chrześcijańskiego wychowania, p. 287.2 (Ellen Gould White)

Jehowy jest koniecznym abyśmy oddzielili nasze dzieci od światowych związków i wpływów zachowując przed nimi Pisma prawdy, wychowując …

7 Fundamenty chrześcijańskiego wychowania, p. 332.1 (Ellen Gould White)

… potęgi Jehowy. Ale Bóg powiedział: “Wniwecz obrócę mądrość mądrych a roztropność roztropnych odrzucę. Gdzie jest mądry? Gdzie uczony? Gdzie badacz …

8 Fundamenty chrześcijańskiego wychowania, p. 393.2 (Ellen Gould White)

Jehowy. Nikt nie jest pozostawiony w ciemności odnośnie tego co Bóg aprobuje a co nie. Studiując Pisma stajemy się zaznajomieni z …

9 Fundamenty chrześcijańskiego wychowania, p. 498.4 (Ellen Gould White)

Jehowy zostały odsunięte na rzecz zwyczajów otaczających narodów.

10 Patriarchowie i prorocy, p. 305.3 (Ellen Gould White)

… triumf Jehowy aż do grobu na pustyni, przy którym zakończyła się wędrówka ich całego życia — taki był los milionów, które z wielkimi nadziejami wyszły …

11 Świadectwa dla kaznodziejów i pracowników ewangelii , p. 12.2 (Ellen Gould White)

… prawami Jehowy nie mogą być uznawane. Jeśli wbrew Bożym ustaleniom pozwolimy światu wpływać na nasze decyzje czy nasze czyny, Boży zamiar zostanie …

12 Świadectwa dla kaznodziejów i pracowników ewangelii , p. 43.1 (Ellen Gould White)

… wierny Jehowie nie może angażować się w zwykłe, pospolite spory, ponieważ “bój toczymy nie z krwią i z ciałem, lecz z nadziemskimi władzami …

13 Świadectwa dla kaznodziejów i pracowników ewangelii , p. 119.2 (Ellen Gould White)

… Prawem Jehowy, nie okazując żadnego szacunku Jego przykazaniom, stają po stronie wielkiego odstępcy. Głoszą zepsutemu przez grzech światu …

14 Świadectwa dla kaznodziejów i pracowników ewangelii , p. 125.2 (Ellen Gould White)

Słowo Jehowy trwa na wieki. “Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, a Bogiem było Słowo. Ono było na początku u Boga. Wszystko przez nie powstało …

15 Świadectwa dla kaznodziejów i pracowników ewangelii , p. 366.1 (Ellen Gould White)

… Boga Jehowy, w którym jest “niewyczerpana siła”.

16 Świadectwa dla kaznodziejów i pracowników ewangelii , p. 410.4 (Ellen Gould White)

… kazano. Jehowa zastępów, Bóg Wszechmogący, Sprawiedliwy, Wierny i Święty, zlecił im to zadanie do wykonania. Aniołowie odziani w czysty …

17 Świadectwa dla kaznodziejów i pracowników ewangelii , p. 435.1 (Ellen Gould White)

… Zakonu Jehowy w zastraszającym tempie doprowadza świat do stanu, w jakim znajdowały się Sodoma i Gomora. Jak w dniach przed potopem, przemoc …

18 Świadectwa dla kaznodziejów i pracowników ewangelii , p. 449.3 (Ellen Gould White)

… Sabat Jehowy, bowiem doprowadzą oni wielu do uznania żądań Prawa Bożego, a to samo światło, które objawia prawdziwy Sabat, objawia również …

20 Świadectwa dla kaznodziejów i pracowników ewangelii , p. 456.1 (Ellen Gould White)

… Wszechmocny, Jehowa przychodzi w mocy, Jego ramię włada. Oto ci, których sobie zarobił, są z Nim, a ci, których wypracował, są przed Nim. Jak pasterz …