Search for: "wydawano religijną literaturę"

1 Życie i działanie Ellen G. White, p. 307.4 (Ellen Gould White)

… gdzie wydawano religijną literaturę o łącznej wartości sprzedaży w 1913 roku na 482.000 dolarów.