Romanian Version

113/1185

Levitic 23

1 Domnul a vorbit lui Moise, și a zis:

2 “Vorbește copiilor lui Israel, și spune-le: ,Iată sărbătorile Domnului, pe cari le veți vesti ca adunări sfinte, iată sărbătorile Mele:

3 Șase zile să lucrați; dar ziua a șaptea este Sabatul, ziua de odihnă, cu o adunare sfîntă. Să nu faceți nici o lucrare în timpul ei: este Sabatul Domnului, în toate locuințele voastre.

4 Iată sărbătorile Domnului, cu adunări sfinte, pe cari le veți vesti la vremile lor hotărîte.

5 În luna întîia, în a patrusprezecea zi a lunii, între cele două seri, vor fi Paștele Domnului.

6 Și în a cinsprezecea zi a lunii acesteia, va fi sărbătoarea azimilor în cinstea Domnului; șapte zile să mîncați azimi.

7 În ziua întîia, să aveți o adunare sfîntă: atunci să nu faceți nici o lucrare de slugă.

8 Șapte zile să aduceți Domnului jertfe mistuite de foc. În ziua a șaptea să fie o adunare sfîntă: atunci să nu faceți nici o lucrare de slugă.”

9 Domnul a vorbit lui Moise, și a zis:

10 “Vorbește copiilor lui Israel, și spune-le: ,Cînd veți intra în țara pe care v'o dau, și cînd veți secera sămănăturile, să aduceți preotului un snop, ca pîrgă a secerișului vostru.

11 El să legene snopul într'o parte și într'alta înaintea Domnului, ca să fie primit: preotul să -l legene într'o parte și într'alta, a doua zi după Sabat.

12 În ziua cînd veți legăna snopul, să aduceți, ca ardere de tot Domnului, un miel de un an fără cusur;

13 să adăugați la el două zecimi de efă din floarea făinii, frămîntată cu untdelemn, ca dar de mîncare mistuit de foc, de un miros plăcut Domnului; și să aduceți o jertfă de băutură de un sfert de hin de vin.

14 Să nu mîncați nici pîne, nici spice prăjite sau pisate, pînă în ziua aceasta, cînd veți aduce un dar de mîncare Dumnezeului vostru. Aceasta este o lege vecinică pentru urmașii voștri, în toate locurile în cari veți locui.

15 De a doua zi după Sabat, din ziua cînd veți aduce snopul ca să fie legănat într'o parte și într'alta, să numărați șapte săptămîni întregi.

16 Să numărați cincizeci de zile pînă în ziua care vine după al șaptelea Sabat; și atunci să aduceți Domnului un nou dar de mîncare.

17 Să aduceți din locuințele voastre două pîni, ca să fie legănate într'o parte și într'alta; să fie făcute cu două zecimi de efă din floarea făinii, și coapte cu aluat: acestea sînt cele dintîi roade pentru Domnul.

18 Afară de aceste pîni, să aduceți ca ardere de tot Domnului șapte miei de un an fără cusur, un vițel și doi berbeci; să adăugați la ei darul de mîncare și jertfa de băutură obicinuite, ca dar de mîncare mistuit de foc, de un miros plăcut Domnului.

19 Să aduceți și un țap ca jertfă de ispășire, și doi miei de un an ca jertfă de mulțămire.

20 Preotul să legene aceste dobitoace într'o parte și într'alta ca dar legănat înaintea Domnului, împreună cu pînea adusă ca pîrgă și cu cei doi miei: ele să fie închinate Domnului, și să fie ale preotului.

21 În aceeaș zi, să vestiți sărbătoarea, și să aveți o adunare sfîntă: atunci să nu faceți nici o lucrare de slugă. Aceasta este o lege vecinică pentru urmașii voștri, în toate locurile în cari veți locui.

22 Cînd veți secera sămănăturile din țara voastră, să lași nesecerat un colț din cîmpul tău, și să nu strîngi ce rămîne de pe urma secerătorilor. Să lași săracului și străinului aceste spice. Eu sînt Domnul, Dumnezeul vostru.”

23 Domnul a vorbit lui Moise, și a zis:

24 “Vorbește copiilor lui Israel, și spune-le: ,În luna a șaptea, în cea dintîi zi a lunii, să aveți o zi de odihnă, vestită cu sunet de trîmbițe, și o adunare sfîntă.

25 Atunci să nu faceți nici o lucrare de slugă, și să aduceți Domnului jertfe mistuite de foc.”

26 Domnul a vorbit lui Moise, și a zis:

27 “În ziua a zecea a acestei a șaptea luni, va fi ziua ispășirii: atunci să aveți o adunare sfîntă, să vă smeriți sufletele, și să aduceți Domnului jertfe mistuite de foc.

28 Să nu faceți nici o lucrare în ziua aceea, căci este ziua ispășirii, cînd trebuie făcută ispășire pentru voi înaintea Domnului, Dumnezeului vostru.

29 Oricine nu se va smeri în ziua aceea, va fi nimicit din poporul lui.

30 Pe oricine va face în ziua aceea vreo lucrare oarecare, îl voi nimici din mijlocul poporului lui.

31 Să nu faceți nici o lucrare atunci. Aceasta este o lege vecinică pentru urmașii voștri, în toate locurile în cari veți locui.

32 Aceasta să fie pentru voi o zi de Sabat, o zi de odihnă, și să vă smeriți sufletele în ziua aceasta; din seara zilei a noua pînă în seara următoare, să prăznuiți Sabatul vostru.”

33 Domnul a vorbit lui Moise, și a zis:

34 “Vorbește copiilor lui Israel și spune-le: ,În a cincisprezecea zi a acestei a șaptea luni, va fi sărbătoarea corturilor, în cinstea Domnului, timp de șapte zile.

35 În ziua întîi să fie o adunare sfîntă: să nu faceți nici o lucrare de slugă în timpul ei.

36 Timp de șapte zile, să aduceți Domnului jertfe mistuite de foc. A opta zi, să aveți o adunare sfîntă, și să aduceți Domnului jertfe mistuite de foc; aceasta să fie o adunare de sărbătoare: să nu faceți nici o lucrare de slugă în timpul ei.

37 Acestea sînt sărbătorile Domnului, în cari veți vesti adunări sfinte, ca să se aducă Domnului jertfe mistuite de foc, arderi de tot, daruri de mîncare, jertfe de vite și jertfe de băutură, fiecare lucru la ziua hotărîtă.

38 Afară de aceasta să păziți Sabatele Domnului, și să vă aduceți darurile voastre Domnului, să aduceți toate jertfele făcute pentru împlinirea unei juruințe și toate darurile vostre făcute de bună voie.

39 În a cincisprezecea zi a lunii acesteia a șaptea, cînd veți strînge rodurile țării, să prăznuiți o sărbătoare în cinstea Domnului, timp de șapte zile: cea dintîi zi să fie o zi de odihnă, și a opta să fie tot o zi de odihnă.

40 În ziua întîi să luați poame din pomii cei frumoși, ramuri de finici, ramuri de copaci stufoși și de sălcii de rîu, și să vă bucurați înaintea Domnului, Dumnezeului vostru, șapte zile.

41 În fiecare an să prăznuiți sărbătoarea aceasta în cinstea Domnului, timp de șapte zile. Aceasta este o lege vecinică pentru urmașii voștri. În luna a șaptea s'o prăznuiți.

42 Șapte zile să locuiți în corturi; toți băștinașii din Israel să locuiască în corturi,

43 pentruca urmașii voștri să știe că am făcut pe copiii lui Israel să locuiască în corturi, după ce i-am scos din țara Egiptului. Eu sînt Domnul, Dumnezeul vostru.”

44 Așa a spus Moise copiilor lui Israel cari sînt sărbătorile Domnului.