Romanian Version

109/1185

Levitic 19

1 Domnul a vorbit lui Moise, și a zis:

2 “Vorbește întregei adunări a copiilor lui Israel, și spune-le: Fiți sfinți, căci Eu sînt sfînt, Eu, Domnul, Dumnezeul vostru.

3 Fiecare din voi să cinstească pe mamă-sa și pe tatăl său, și să păzească Sabatele Mele. Eu sînt Domnul, Dumnezeul vostru.

4 Să nu vă întoarceți spre idoli, și să nu vă faceți dumnezei turnați. Eu sînt Domnul, Dumnezeul vostru.

5 Cînd veți aduce Domnului o jertfă de mulțămire, s'o aduceți așa ca să fie primită.

6 Jertfa să fie mîncată în ziua cînd o veți jertfi, sau a doua zi; ce va mai rămînea pînă a treia zi, să se ardă în foc.

7 Dacă va mînca cineva din ea a treia zi, faptul acesta va fi un lucru urît: jertfa nu va fi primită.

8 Cine va mînca din ea, își va purta vina păcatului său, căci necinstește ce a fost închinat Domnului: omul acela va fi nimicit din poporul lui.

9 Cînd veți secera holdele țării, să lași nesecerat un colț din cîmpul tău, și să nu strîngi spicele rămase pe urma secerătorilor.

10 Nici să nu culegi strugurii rămași după cules în via ta, și să nu strîngi boabele cari vor cădea din ei. Să le lași săracului și străinului. Eu sînt Domnul, Dumnezeul vostru.

11 Să nu furați, și să nu mințiți, nici să nu vă înșelați unii pe alții.

12 Să nu jurați strîmb pe Numele Meu, căci ai necinsti astfel Numele Dumnezeului tău. Eu sînt Domnul.

13 Să nu asuprești pe aproapele tău, și să nu storci nimic dela el prin silă. Să nu oprești pînă a doua zi plata celui tocmit cu ziua.

14 Să nu vorbești de rău pe un surd, și să nu pui înaintea unui orb nimic care să -l poată face să cadă; ci să te temi de Dumnezeul tău. Eu sînt Domnul.

15 Să nu faceți nedreptate la judecată: să nu cauți la fața săracului, și să nu părtinești pe nimeni din cei mari, ci să judeci pe aproapele tău după dreptate.

16 Să nu umbli cu bîrfeli în poporul tău. Să nu te ridici împotriva vieții aproapelui tău. Eu sînt Domnul.

17 Să nu urăști pe fratele tău în inima ta; să mustri pe aproapele tău, dar să nu te încarci cu un păcat din pricina lui.

18 Să nu te răsbuni, și să nu ții necaz pe copiii poporului tău. Să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Eu sînt Domnul.

19 Să păziți legile Mele. Să nu împreuni vite de două soiuri deosebite; să nu sameni în ogorul tău două feluri de semințe; și să nu porți o haină țesută din două feluri de fire.

20 Cînd un om se va culca cu o femeie, roabă logodită cu un alt bărbat, și ea n'a fost răscumpărată de tot sau slobozită, să fie pedepsiți amîndoi, dar nu pedepsiți cu moartea, pentrucă ea nu era slobodă.

21 El să aducă Domnului pentru vina lui, la ușa cortului întîlnirii, un berbece ca jertfă pentru vină.

22 Preotul să facă ispășire pentru el înaintea Domnului, pentru păcatul pe care l -a făcut, cu berbecele adus ca jertfă pentru vină; și păcatul pe care l -a făcut, îi va fi iertat.

23 Cînd veți intra în țară, și veți sădi tot felul de pomi roditori, roadele lor să le priviți ca netăiate împrejur; timp de trei ani să fie netăiate împrejur pentru voi; să nu mîncați din ele.

24 În al patrulea an, toate roadele să fie închinate Domnului, spre lauda Lui.

25 În al cincilea an, să mîncați roadele, ca ele să vi se înmulțească din ce în ce mai mult: Eu sînt Domnul, Dumnezeul vostru.

26 Să nu mîncați nimic cu sînge. Să nu ghiciți după vîrcolaci, nici după nori.

27 Să nu vă tăiați rotund colțurile părului, și să nu-ți razi colțurile bărbii.

28 Să nu vă faceți tăieturi în carne pentru un mort, și să nu vă faceți slove săpate pe voi. Eu sînt Domnul.

29 Să nu-ți necinstești fata, dînd -o să fie curvă, pentruca nu cumva țara să ajungă un loc de curvie, și să se umple de fărădelegi.

30 Să păziți Sabatele Mele, și să cinstiți locașul Meu cel sfînt. Eu sînt Domnul.

31 Să nu vă duceți la ceice cheamă duhurile morților, nici la vrăjitori: să nu -i întrebați, ca să nu vă spurcați cu ei. Eu sînt Domnul, Dumnezeul vostru.

32 Să te scoli înaintea perilor albi, și să cinstești pe bătrîn. Să te temi de Dumnezeul tău. Eu sînt Domnul.

33 Dacă un străin vine să locuiască împreună cu voi în țara voastră, să nu -l asupriți.

34 Să vă purtați cu străinul care locuiește între voi ca și cu un băștinaș din mijlocul vostru; să -l iubiți ca pe voi înșivă, căci și voi ați fost străini în țara Egiptului. Eu sînt Domnul, Dumnezeul vostru.

35 Să nu faceți nedreptate la judecată, nici în măsurile de lungime, nici în greutăți, nici în măsurile de încăpere.

36 Să aveți cumpene drepte, greutăți drepte, efe drepte, și hine drepte. Eu sînt Domnul, Dumnezeul vostru, care v'am scos din țara Egiptului.

37 Să păziți toate legile Mele și toate poruncile Mele, și să le împliniți. Eu sînt Domnul.”