Romanian Version

106/1185

Levitic 16

1 Domnul a vorbit lui Moise, după moartea celor doi fii ai lui Aaron, morți cînd s'au înfățișat înaintea Domnului.

2 Domnul a zis lui Moise: “Vorbește fratelui tău Aaron, și spune -i să nu intre în tot timpul în sfîntul locaș, dincolo de perdeaua din lăuntru, înaintea capacului ispășirii, care este pe chivot, ca să nu moară; căci deasupra capacului ispășirii Mă voi arăta în nor.

3 Iată cum să intre Aaron în sfîntul locaș. Să ia un vițel pentru jertfa de ispășire și un berbece pentru arderea de tot.

4 Să se îmbrace cu tunica sfințită de in, și să-și pună pe trup ismenele de in; să se încingă cu brîul de in, și să-și acopere capul cu mitra de in; acestea sînt veșmintele sfințite, cu cari se va îmbrăca el dupăce își va spăla trupul în apă.

5 Să ia, dela adunarea copiilor lui Israel, doi țapi pentru jertfa de ispășire, și un berbece pentru arderea de tot.

6 Aaron să-și aducă vițelul lui pentru jertfa de ispășire, și să facă ispășire, pentru el și pentru casa lui.

7 Să ia cei doi țapi, și să -i pună înaintea Domnului, la ușa cortului întîlnirii.

8 Aaron să arunce sorți pentru cei doi țapi: un sorț pentru Domnul, și un sorț pentru Azazel.

9 Aaron să ia țapul care a ieșit la sorți pentru Domnul, și să -l aducă jertfă de ispășire.

10 Iar țapul care a ieșit la sorți pentru Azazel, să fie pus viu înaintea Domnului, ca să slujească pentru facerea ispășirii, și să i se dea drumul în pustie pentru Azazel.

11 Aaron să-și aducă vițelul lui pentru jertfa de ispășire, și să facă ispășire pentru el și pentru casa lui. Să-și junghie vițelul pentru jertfa lui de ispășire.

12 Să ia o cădelniță plină cu cărbuni aprinși de pe altarul dinaintea Domnului, și doi pumni de tămîie mirositoare pisată mărunt; să ducă aceste lucruri dincolo de perdeaua dinlăuntru;

13 să pună tămîia pe foc înaintea Domnului, pentru ca norul de fum de tămîie să acopere capacul ispășirii depe chivotul mărturiei, și astfel nu va muri.

14 Să ia din sîngele vițelului și să stropească cu degetul pe partea dinainte a capacului ispășirii spre răsărit; să stropească din sînge de șapte ori cu degetul lui înaintea capacului ispășirii.

15 Să junghie țapul adus ca jertfă de ispășire pentru popor, și să -i ducă sîngele dincolo de perdeaua dinlăuntru. Cu sîngele acesta să facă întocmai cum a făcut cu sîngele vițelului, să stropească cu el spre capacul ispășirii și înaintea capacului ispășirii.

16 Astfel să facă ispășire pentru sfîntul locaș, pentru necurățiile copiilor lui Israel și pentru toate călcările de lege, prin cari au păcătuit ei. Să facă la fel pentru cortul întîlnirii, care este cu ei în mijlocul necurățiilor lor.

17 Să nu fie nimeni în cortul întîlnirii cînd va intra Aaron să facă ispășirea în sfîntul locaș, pînă va ieși din ei. Să facă ispășire pentru el și pentru casa lui, și pentru toată adunarea lui Israel.

18 După ce va ieși, să se ducă la altarul care este înaintea Domnului, și să facă ispășire pentru altar; să ia din sîngele vițelului și țapului, și să pună pe coarnele altarului de jur împrejur.

19 Să stropească pe altar cu degetul lui de șapte ori din sînge, și astfel să -l curățe și să -l sfințească de necurățiile copiilor lui Israel.

20 Cînd va isprăvi de făcut ispășirea pentru sfîntul locaș, pentru cortul întîlnirii și pentru altar, să aducă țapul cel viu.

21 Aaron să-și pună amîndouă mînile pe capul țapului celui viu, și să mărturisească peste el toate fărădelegile copiilor lui Israel și toate călcările lor de lege cu cari au păcătuit ei; să le pună pe capul țapului, apoi să -l izgonească în pustie, printr'un om care va avea însărcinarea aceasta.

22 Țapul acela va duce asupra lui toate fărădelegile lor într'un pămînt pustiit; în pustie, să -i dea drumul.

23 Aaron să intre în cortul întîlnirii; să-și lepede veșmintele de in, pe cari le îmbrăcase la intrarea în sfîntul locaș, și să le pună acolo.

24 Să-și spele trupul cu apă într'un loc sfînt, și să-și ia din nou veșmintele. Apoi să iasă afară, să-și aducă arderea lui de tot și arderea de tot a poporului, și să facă ispășire pentru el și pentru popor.

25 Iar grăsimea jertfei de ispășire s'o ardă pe altar.

26 Cel ce va izgoni țapul pentru Azazel, să-și spele hainele, și să-și scalde trupul în apă; după aceea, să intre iarăș în tabără.

27 Să scoată afară din tabără vițelul ispășitor și țapul ispășitor, al căror sînge a fost dus în sfîntul locaș pentru facerea ispășirii, și să le ardă în foc pieile, carnea și balega.

28 Cel ce le va arde, să-și spele hainele și să-și scalde trupul în apă; după aceea, să intre iarăș în tabără.

29 Aceasta să vă fie o lege vecinică: în luna a șaptea, în a zecea zi a lunii, să vă smeriți sufletele, să nu faceți nici o lucrare, nici băștinașul, nici străinul care locuiește în mijlocul vostru.

30 Căci în ziua aceasta se va face ispășire pentru voi, ca să vă curățiți: veți fi curățiți de toate păcatele voastre înaintea Domnului.

31 Aceasta să fie pentru voi o zi de Sabat, o zi de odihnă, în care să vă smeriți sufletele. Aceasta să fie o lege vecinică.

32 Ispășirea să fie făcută de preotul care a primit ungerea și care a fost închinat în slujba Domnului, ca să urmeze tatălui său în slujba preoției; să se îmbrace cu veșmintele de in, cu veșmintele sfințite.

33 Să facă ispășire pentru Locul prea sfînt, să facă ispășire pentru cortul întîlnirii și pentru altar, și să facă ispășire pentru preoți și pentru tot poporul adunării.

34 Aceasta să fie pentru voi o lege vecinică: odată pe an să se facă ispășire pentru copiii lui Israel, pentru păcatele lor.” Aaron a făcut întocmai cum poruncise lui Moise Domnul.