Romanian Version

1162/1185

3 Ioan

3Ioan 1

1 Presbiterul (Sau: bătrînul.) către prea iubitul Gaiu, pe care -l iubesc în adevăr.

2 Prea iubitule, doresc ca toate lucrurile tale să-ți meargă bine, și sănătatea ta să sporească tot așa cum sporește sufletul tău.

3 A fost o mare bucurie pentru mine, cînd au venit frații și au mărturisit că ești credincios adevărului și că umbli în adevăr.

4 Eu n'am bucurie mai mare decît să aud despre copiii mei că umblă în adevăr.

5 Prea iubitule, tu lucrezi cu credincioșie în tot ce faci pentru frați; și pentru străini totodată.

6 Ei au mărturisit despre dragostea ta înaintea Bisericii. Vei face bine să îngrijești de călătoria lor, într'un chip vrednic de Dumnezeu;

7 căci au plecat pentru dragostea Numelui Lui, fără să primească ceva dela Neamuri.

8 Este datoria noastră dar, să primim bine pe astfel de oameni, ca să lucrăm împreună cu adevărul.

9 Am scris ceva Bisericii, dar Diotref, căruia îi place să aibă întîietatea între ei, nu vrea să știe de noi.

10 De aceea, cînd voi veni, îi voi aduce aminte de faptele pe cari le face, căci ne clevetește cu vorbe rele. Nu se mulțămește cu atît; dar nici el nu primește pe frați, și împiedecă și pe cei ce voiesc să -i primească, și -i dă afară din Biserică.

11 Prea iubitule, nu urma răul, ci binele. Cine face binele, este din Dumnezeu: cine face răul, n'a văzut pe Dumnezeu.

12 Toți, chiar și Adevărul, mărturisesc bine despre Dimitrie; și noi mărturisim despre el: și știi că mărturisirea noastră este adevărată.

13 Aș avea să-ți spun multe lucruri, dar nu voiesc să ți le scriu cu cerneală și condei.

14 Nădăjduiesc să te văd în curînd, și atunci vom vorbi gură către gură. Pacea să fie cu tine. Prietenii îți trimet sănătate. Spune sănătate prietenilor, fiecăruia pe nume. Amin