Romanian Version

1156/1185

1 Ioan

1Ioan 1

1 Ce era dela început, ce am auzit, ce am văzut cu ochii noștri, ce am privit și ce am pipăit cu mînile noastre, cu privire la Cuvîntul vieții, -

2 pentrucă viața a fost arătată, și noi am văzut -o, și mărturisim despre ea, și vă vestim viața vecinică, viață care era la Tatăl, și care ne -a fost arătată; -

3 deci, ce am văzut și am auzit, aceea vă vestim și vouă, ca și voi să aveți părtășie cu noi. Și părtășia noastră este cu Tatăl și cu Fiul Său, Isus Hristos.

4 Și vă scriem aceste lucruri pentru ca bucuria voastră să fie deplină.

5 Vestea, pe care am auzit -o dela El și pe care v'o propovăduim, este că Dumnezeu e lumină, și în El nu este întunerec.

6 Dacă zicem că avem părtășie cu El, și umblăm în întunerec, mințim, și nu trăim adevărul.

7 Dar dacă umblăm în lumină, după cum El însuș este în lumină, avem părtășie unii cu alții; și sîngele lui Isus Hristos, Fiul Lui, ne curățește de orice păcat.

8 Dacă zicem că n'avem păcat, ne înșelăm singuri, și adevărul nu este în noi.

9 Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept, ca să ne ierte păcatele și să ne curățească de orice nelegiuire.

10 Dacă zicem că n'am păcătuit, Îl facem mincinos, și Cuvîntul Lui nu este în noi.