Romanian Version

75/1185

Exod 25

1 Domnul a vorbit lui Moise, și a zis:

2 “Vorbește copiilor lui Israel: Să-Mi aducă un dar; să -l primiți pentru Mine dela orice om care -l va da cu tragere de inimă.

3 Iată ce veți primi dela ei ca dar: aur, argint și aramă;

4 materii vopsite în albastru, purpuriu, cîrmiziu, pînză de in subțire și păr de capră;

5 piei de berbeci vopsite în roș și piei de vițel de mare; lemn de salcîm;

6 untdelemn pentru sfeșnic, mirodenii pentru untdelemnul ungerii și pentru tămîia mirositoare;

7 pietre de onix și alte pietre pentru efod (umărar) și pieptar.

8 Să-Mi facă un locaș sfînt, și Eu voi locui în mijlocul lor.

9 Să faceți cortul și toate vasele lui după chipul pe care ți -l voi arăta.”

10 Să facă un chivot de lemn de salcîm; lungimea lui să fie de două coturi și jumătate, lățimea de un cot și jumătate, și înălțimea de un cot și jumătate.

11 Să -l poleiești cu aur curat, să -l poleiești pe din lăuntru și pe din afară, și să -i faci un chenar de aur de jur împrejur.

12 Să torni pentru el patru verigi de aur, și să le pui la cele patru colțuri ale lui: două verigi deoparte și două verigi de cealaltă parte.

13 Să faci niște drugi de lemn de salcîm, și să -i poleiești cu aur.

14 Să vîri drugii în verigile de pe laturile chivotului, ca să slujească la ducerea chivotului;

15 drugii vor rămînea în verigile chivotului, și nu vor fi scoși din ele.

16 Să pui în chivot mărturia, pe care ți -o voi da.

17 Să faci un capac al ispășirii de aur curat; lungimea lui să fie de doi coți și jumătate, și lățimea lui de un cot și jumătate.

18 Să faci doi heruvimi de aur, să -i faci de aur bătut, la cele două capete ale capacului ispășirii;

19 să faci un heruvim la un capăt și un heruvim la celalt capăt; să faceți heruvimii aceștia ieșind din capacul ispășirii la cele două capete ale lui.

20 Heruvimii să fie cu aripile întinse pedeasupra, acoperind cu aripile lor capacul ispășirii, și cu fețele întoarse una spre alta; heruvimii să aibă fața întoarsă spre capacul ispășirii.

21 Să pui capacul ispășirii pe chivot, și în chivot să pui mărturia, pe care ți -o voi da.

22 Acolo Mă voi întîlni cu tine; și dela înălțimea capacului ispășirii, dintre cei doi heruvimi așezați pe chivotul mărturiei, îți voi da toate poruncile Mele pentru copiii lui Israel.

23 Să faci o masă de lemn de salcîm; lungimea ei să fie de doi coți, lățimea de un cot, și înălțimea de un cot și jumătate.

24 S'o poleiești cu aur curat, și să -i faci un chenar de aur de jur împrejur.

25 Să -i faci împrejur un pervaz de un lat de mînă; peste el să pui un chenar de aur de jur împrejur.

26 Să faci pentru masă patru verigi de aur, și să pui verigile în cele patru colțuri, cari vor fi la cele patru picioare ale ei.

27 Verigile să fie lîngă pervaz, și în ele se vor vîrî drugii ca să ducă masa.

28 Drugii să -i faci din lemn de salcîm, și să -i acoperi cu aur; și ei vor sluji la ducerea mesei.

29 Să -i faci farfurii, cățui, potire și cești, ca să slujească la jertfele de băutură: să le faci de aur curat.

30 Să pui pe masă pînile pentru punerea înainte, ca să fie necurmat înaintea Mea.

31 Să faci un sfeșnic de aur curat: sfeșnicul acesta să fie făcut de aur bătut: piciorul, fusul, potirașele, gămălioarele și florile lui să fie dintr'o bucată.

32 Din laturile lui să iasă șase brațe; trei brațe ale sfeșnicului dintr'o parte, și trei brațe ale sfeșnicului din cealaltă parte.

33 Pe un braț să fie trei potirașe în chip de floare de migdal, cu gămălioarele și florile lor, și pe celalt braț trei potirașe în chip de floare de migdal, cu gămălioarele și florile lor; tot așa să fie și cele șase brațe cari ies din sfeșnic.

34 Pe fusul sfeșnicului, să fie patru potirașe în chip de floare cu migdal, cu gămălioarele și florile lor.

35 Să fie o gămălioară subt cele două brațe cari ies din fusul sfeșnicului, o gămălioară subt alte două brațe, și o gămălioară subt alte două brațe; tot așa să fie și subt cele șase brațe, cari ies din sfeșnic.

36 Gămălioarele și brațele sfeșnicului să fie dintr'o singură bucată; totul să fie de aur bătut, de aur curat.

37 Să faci cele șapte candele, care vor fi puse deasupra, așa ca să lumineze în față.

38 Mucările și cenușarele lui să fie de aur curat.

39 Se va întrebuința un talant de aur curat pentru facerea sfeșnicului cu toate uneltele lui.

40 Vezi să faci după chipul, care ți s'a arătat pe munte.