Romanian Version

71/1185

Exod 21

1 “Iată legile, pe cari le vei pune înaintea lor.

2 Dacă vei cumpăra un rob evreu, să slujească șase ani ca rob; dar în al șaptelea, să iasă slobod, fără să plătească nimic ca despăgubire.

3 Dacă a intrat singur, să iasă singur; dacă era însurat, să iasă și nevastă-sa împreună cu el.

4 Dacă stăpînul lui i -a dat o nevastă, și a avut fii și fiice cu ea, nevasta și copiii să fie ai stăpînului lui, iar el să iasă singur.

5 Dacă robul va zice: ,Eu iubesc pe stăpînul meu, pe nevastă-mea și copiii mei, și nu vreau să ies slobod,`

6 atunci stăpînul lui să -l ducă înaintea lui Dumnezeu, să -l apropie de ușă sau de stîlpul ușii, și stăpînul lui să -i găurească urechea cu o sulă, și robul să rămînă pentru totdeauna în slujba lui.

7 Dacă un om își va vinde fata ca roabă, ea să nu iasă cum ies robii.

8 Dacă nu va plăcea stăpînului ei, care o luase de nevastă, el să -i înlesnească răscumpărarea; dar nu va avea dreptul s'o vîndă unor străini, dacă nu-și va ținea cuvîntul.

9 Dacă o dă de nevastă fiului său, să se poarte cu ea după dreptul fiicelor.

10 Dacă -i va lua o altă nevastă, nu va scădea nimic pentru cea dintîi din hrană, din îmbrăcăminte, și din dreptul ei de soție.

11 Dacă nu -i face aceste trei lucruri, ea va putea ieși, fără nicio despăgubire, fără să dea bani.

12 Cine va lovi pe altul cu o lovitură de moarte, să fie pedepsit cu moartea.

13 Dacă nu i -a întins lațuri, și dacă Dumnezeu l -a făcut să -i cadă în mînă, îți voi hotărî un loc unde va putea să fugă.

14 Dar dacă lucrează cineva cu răutate împotriva aproapelui său, folosindu-se de viclenie ca să -l omoare, chiar și dela altarul Meu să -l smulgi, ca să fie omorît.

15 Cine va lovi pe tatăl său sau pe mama sa, să fie pedepsit cu moartea.

16 Cine va fura un om, și -l va vinde sau îl va ținea în mînile lui, să fie pedepsit cu moartea.

17 Cine va blestema pe tatăl său sau pe mama sa, să fie pedepsit cu moartea.

18 Dacă se vor certa doi oameni, și unul din ei va lovi pe celalt cu o piatră sau cu pumnul, fără să -i pricinuiască moartea, dar silindu -l să stea în pat,

19 cel ce l -a lovit să nu fie pedepsit, dacă celalt se va scula și se va plimba afară, sprijinit pe un toiag. Numai să -l despăgubească pentru încetarea lucrului lui și să -l îngrijească pînă la vindecare.

20 Dacă un om va lovi cu bățul pe robul său, fie bărbat fie femeie, și robul moare subt mîna lui, stăpînul să fie pedepsit.

21 Dar dacă mai trăiește o zi sau două, stăpînul să nu fie pedepsit; căci este argintul lui.

22 Dacă se ceartă doi oameni, și lovesc pe o femeie însărcinată, și o fac doar să nască înainte de vreme, fără altă nenorocire, să fie pedepsiți cu o gloabă, pusă de bărbatul femeii, și pe care o vor plăti după hotărîrea judecătorilor.

23 Dar dacă se întîmplă o nenorocire, vei da viață pentru viață,

24 ochi pentru ochi, dinte pentru dinte, mînă pentru mînă, picior pentru picior,

25 arsură pentru arsură, rană pentru rană, vînătaie pentru vînătaie.

26 Dacă un om lovește ochiul robului său, fie bărbat fie femeie, și -l face să-și piardă ochiul, să -i dea drumul, ca despăgubire pentru ochiul lui.

27 Și dacă face să cadă un dinte robului său, fie bărbat fie femeie, ca despăgubire pentru dintele lui, să -i dea drumul.

28 Dacă un bou va împunge și va omorî pe un bărbat sau pe o femeie, boul să fie ucis cu pietre, carnea să nu i se mănînce, iar stăpînul boului să nu fie pedepsit.

29 Dar dacă boul avea obicei mai înainte să împungă, și stăpînul fusese înștiințat de lucrul acesta, și nu l -a închis, boul să fie ucis cu pietre, dacă va ucide un bărbat sau o femeie, și stăpînul lui să fie pedepsit cu moartea.

30 Dacă i se pune stăpînului un preț pentru răscumpărarea vieții lui, va plăti tot ce i se va cere.

31 Cînd boul va împunge pe un băiat sau pe o fată, i se va face după legea aceasta;

32 dar dacă boul împunge pe un rob, fie bărbat fie femeie, să se dea trei sicli de argint stăpînului robului, și boul să fie ucis cu pietre.

33 Dacă un om descopere o groapă, sau dacă un om sapă o groapă și n'o acopere, și cade în ea un bou sau un măgar,

34 stăpînul gropii să plătească stăpînului lor prețul vitei în argint, iar vita moartă să fie a lui.

35 Dacă boul unui om împunge boul unui alt om, și boul acesta moare, vor vinde boul cel viu și prețul lui îl vor împărți; vor împărți și boul mort.

36 Dar dacă se știa că boul avea obicei mai înainte să împungă, și stăpînul lui nu l -a închis, stăpînul acesta să dea bou pentru bou, iar boul cel mort să -l ia el.