Romanian Version

53/1185

Exod 3

1 Moise păștea turma socrului său Ietro, preotul Madianului. Odată a mînat turma pînă dincolo de pustie, și a ajuns la muntele lui Dumnezeu, la Horeb.

2 Îngerul Domnului i S'a arătat într'o flacără de foc, care ieșea din mijlocul unui rug. Moise s'a uitat; și iată că rugul era tot un foc, și rugul nu se mistuia deloc.

3 Moise a zis: “Am să mă întorc să văd ce este această vedenie minunată, și pentru ce nu se mistuie rugul.”

4 Domnul a văzut că el se întoarce să vadă; și Dumnezeu l -a chemat din mijlocul rugului, și a zis: “Moise! Moise!” El a răspuns: “Iată-mă!”

5 Dumnezeu a zis: “Nu te apropia de locul acesta; scoate-ți încălțămintele din picioare, căci locul pe care calci este un pămînt sfînt.”

6 Și a adăugat: “Eu sînt Dumnezeul tatălui tău, Dumnezeul lui Avraam, Dumnezeul lui Isaac și Dumnezeul lui Iacov.” Moise și -a ascuns fața, căci se temea să privească pe Dumnezeu.

7 Domnul a zis: “Am văzut asuprirea poporului Meu, care este în Egipt, și am auzit strigătele pe care le scoate din pricina asupritorilor lui; căci îi cunosc durerile.

8 M'am pogorît ca să -l izbăvesc din mîna Egiptenilor, și să -l scot din țara aceasta și să -l duc într -o țară bună și întinsă, într'o țară unde curge lapte și miere, și anume, în locurile, pe cari le locuiesc Cananiții, Hetiții, Amoriții, Fereziții, Heviții și Iebusiții.

9 Iată că strigătele Israeliților au ajuns pînă la Mine, și am văzut chinul cu care îi chinuesc Egiptenii.

10 Acum, vino, Eu te voi trimete la Faraon, și vei scoate din Egipt pe poporul Meu, pe copiii lui Israel.”

11 Moise a zis lui Dumnezeu: “Cine sînt eu, ca să mă duc la Faraon, și să scot din Egipt pe copiii lui Israel?”

12 Dumnezeu a zis: “Eu voi fi negreșit cu tine; și iată care va fi pentru tine semnul că Eu te-am trimes: după ce vei scoate pe popor din Egipt, veți sluji lui Dumnezeu pe muntele acesta.”

13 Moise a zis lui Dumnezeu: “Iată, cînd mă voi duce la copiii lui Israel, și le voi spune: ,Dumnezeul părinților voștri m'a trimes la voi`; și mă vor întreba: ,Care este Numele Lui?` ce le voi răspunde?”

14 Dumnezeu a zis lui Moise: “Eu sînt Cel ce sînt.” Și a adăugat: “Vei răspunde copiilor lui Israel astfel: “Cel ce se numește ,Eu sînt`, m'a trimes la voi.”

15 Dumnezeu a mai zis lui Moise: “Așa să vorbești copiilor lui Israel: ,Domnul, Dumnezeul părinților voștri, Dumnezeul lui Avraam, Dumnezeul lui Isaac și Dumnezeul lui Iacov, m'a trimes la voi. Acesta este Numele Meu pentru vecinicie, acesta este Numele Meu din neam în neam.

16 Du-te, strînge pe bătrînii lui Israel, și spune-le: ,Mi s'a arătat Domnul, Dumnezeul părinților voștri, Dumnezeul lui Avraam, lui Isaac și lui Iacov. El a zis: ,V'am văzut, și am văzut ce vi se face în Egipt,

17 și am zis: ,Vă voi scoate din suferința Egiptului, și vă voi duce în țara Cananiților, Hetiților, Amoriților, Fereziților, Heviților și Iebusiților, într'o țară unde curge lapte și miere.`

18 Ei vor asculta de glasul tău; și te vei duce, tu și bătrînii lui Israel, la împăratul Egiptului, și îi veți spune: ,Domnul, Dumnezeul Evreilor, s'a întîlnit cu noi. Dă-ne voie să mergem cale de trei zile în pustie, ca să aducem jertfe Domnului, Dumnezeului nostru.`

19 Știu că împăratul Egiptului n'are să vă lase să plecați decît silit de o mînă puternică.

20 Eu Îmi voi întinde mîna, și voi lovi Egiptul cu tot felul de minuni, pe cari le voi face în mijlocul lui. După aceea, are să vă lase să plecați.`

21 Voi face chiar ca poporul acesta să capete trecere înaintea Egiptenilor; și, cînd veți pleca, nu veți pleca cu mînile goale.

22 Fiecare femeie va cere dela vecina ei și dela cea care locuiește în casa ei, vase de argint, vase de aur, și haine, pe cari le veți pune pe fiii și fiicele voastre. Și veți jăfui astfel pe Egipteni.”