Romanian Version

180/1185

Deuteronom 27

1 Moise și bătrînii lui Israel au dat următoarea poruncă poporului: “Păziți toate poruncile pe cari vi le dau astăzi.

2 Dupăce veți trece Iordanul, ca să intrați în țara pe care ți -o dă Domnul, Dumnezeul tău, să ridici niște pietre mari, și să le tencuiești cu var.

3 Să scrii pe pietrele acestea toate cuvintele din legea aceasta, dupăce vei trece Iordanul, ca să intri în țara pe care ți -o dă Domnul, Dumnezeul tău, țară în care curge lapte și miere, cum ți -a spus Domnul, Dumnezeul părinților tăi.

4 Dupăce veți trece Iordanul, să ridicați pe muntele Ebal pietrele acestea, pe cari vă poruncesc azi să le ridicați, și să le tencuiți cu var.

5 Acolo, să zidești un altar Domnului, Dumnezeului tău, un altar de pietre, peste cari să nu treacă ferul;

6 din pietre întregi să zidești altarul Domnului, Dumnezeului tău. Să aduci pe altarul acesta arderi de tot Domnului, Dumnezeului tău;

7 să aduci jertfe de mulțămire, și să mănînci acolo și să te bucuri înaintea Domnului, Dumnezeului tău.

8 Să scrii pe aceste pietre toate cuvintele legii acesteia, săpîndu-le foarte deslușit.”

9 Moise și preoții din neamul Leviților au vorbit întregului Israel, și au zis: “Israele, ia aminte și ascultă! Astăzi, tu te-ai făcut poporul Domnului, Dumnezeului tău.

10 Să asculți de glasul Domnului, Dumnezeului tău, și să împlinești poruncile și legile Lui pe cari ți le dau astăzi.”

11 În aceeaș zi, Moise a mai dat următoarea poruncă poporului:

12 “După ce veți trece Iordanul, Simeon, Levi, Iuda, Isahar, Iosif și Beniamin, să stea pe muntele Garizim, ca să binecuvinteze poporul;

13 iar Ruben, Gad, Așer, Zabulon, Dan și Neftali, să stea pe muntele Ebal, ca să rostească blestemul.

14 Și Leviții să ia cuvîntul, și să spună cu glas tare întregului Israel:

15 “Blestemat să fie omul care va face un chip cioplit sau un chip turnat, căci este o urîciune înaintea Domnului, un lucru ieșit din mîni de meșter, și care -l va pune într'un loc ascuns!” —Și tot poporul să răspundă: “Amin!”

16 “Blestemat să fie cel ce va nesocoti pe tatăl său și pe mama sa!” -Și tot poporul să răspundă: “Amin!”

17 “Blestemat să fie cel ce va muta hotarele aproapelui său!” -Și tot poporul să răspundă: “Amin!”

18 “Blestemat să fie cel ce va face pe un orb să rătăcească pe drum!” -Și tot poporul să răspundă: “Amin!”

19 “Blestemat să fie cel ce se atinge de dreptul străinului, orfanului și văduvei!” -Și tot poporul să răspundă: “Amin!”

20 “Blestemat să fie cel ce se va culca cu nevasta tatălui său, căci ridică învelitoarea tatălui său!” —Și tot poporul să răspundă: “Amin!”

21 “Blestemat să fie cel ce se va culca cu vreo vită oarecare!” —Și tot poporul să răspundă: “Amin!”

22 “Blestemat să fie cel ce se va culca cu soru-sa, fiica tatălui său sau fiica mamei sale!” -Și tot poporul să răspundă: “Amin!”

23 “Blestemat să fie cel ce se va culca cu soacră-sa!” -Și tot poporul să răspundă: “Amin!”

24 “Blestemat să fie cel ce va lovi pe aproapele lui în ascuns!” -Și tot poporul să răspundă: “Amin!”

25 “Blestemat să fie cel ce va primi un dar ca să verse sîngele celui nevinovat!” -Și tot poporul să răspundă: “Amin!”

26 “Blestemat să fie cine nu va împlini cuvintele legii acesteia, și cine nu le va face!” —Și tot poporul să răspundă: “Amin!”