Romanian Version

178/1185

Deuteronom 25

1 Cînd doi oameni vor avea o ceartă între ei, și se vor înfățișa înaintea judecății ca să fie judecați, celui nevinovat să -i dea drumul, iar pe cel vinovat să -l osîndească.

2 Dacă cel vinovat este osîndit să fie bătut, judecătorul să pună să -l întindă la pămînt și să -i dea în fața lui un număr de lovituri potrivit cu greutatea vinei lui.

3 Să nu pună să -i dea mai mult de patruzeci de lovituri, ca nu cumva, dîndu -i mai multe lovituri decît atît, fratele tău să fie înjosit înaintea ta.

4 Să nu legi gura boului, cînd treieră grîul.

5 Cînd frații vor locui împreună, și unul din ei va muri fără să lase copii, nevasta mortului să nu se mărite afară cu un străin, ci cumnatul ei să se ducă la ea, s'o ia de nevastă, și să se însoare cu ea ca cumnat.

6 Întîiul născut, pe care -l va naște, să moștenească pe fratele cel mort și să -i poarte numele, pentruca numele acesta să nu fie șters din Israel.

7 Dacă omul acesta nu vrea să ia pe cumnată-sa, ea să se suie la poarta cetății, la bătrîni, și să spună: “Cumnatul-meu nu vrea să ridice în Israel numele fratelui său, nu vrea să mă ia de nevastă după dreptul de cumnat.”

8 Bătrînii cetății să -l cheme, și să -i vorbească. Dacă el stăruiește, și zice: “Nu vreau s'o iau,”

9 atunci cumnată-sa să se apropie de el în fața bătrînilor, să -i scoată încălțămintea din picior, și să -l scuipe în față. Și luînd cuvîntul, să zică: “Așa să se facă omului care nu voiește să ridice casa fratelui său.”

10 Și casa lui se va numi în Israel “casa celui descălțat”.

11 Cînd doi oameni se vor certa unul cu altul, și nevasta unuia se va apropia să scoată pe bărbatul său din mîna celui ce -l lovește, dacă întinde mîna și apucă pe acesta din urmă de părțile rușinoase,

12 să -i tai mîna: să n'ai nicio milă de ea.

13 Să n'ai în sacul tău două feluri de greutăți, una mare și alta mică.

14 Să n'ai în casă două feluri de efă, una mare și alta mică.

15 Ci să ai o greutate adevărată și dreaptă, să ai o efă adevărată și dreaptă, pentruca să ai zile multe în țara pe care ți -o dă Domnul, Dumnezeul tău.

16 Căci oricine face aceste lucruri, oricine săvîrșește o nedreptate, este o urîciune înaintea Domnului, Dumnezeului tău.

17 Adu-ți aminte ce ți -a făcut Amalec pe drum, la ieșirea voastră din Egipt:

18 cum te -a întîlnit pe drum, și, fără nici o teamă de Dumnezeu, s'a aruncat asupra ta pe dinapoi, asupra tuturor celor ce se tîrau la coadă, cînd erai obosit și sleit de puteri.

19 Cînd îți va da Domnul, Dumnezeul tău, odihnă, după ce te va izbăvi de toți vrăjmașii cari te înconjoară, în țara pe care Domnul, Dumnezeul tău, ți -o dă ca moștenire și spre stăpînire, să ștergi pomenirea lui Amalec de subt ceruri: să nu uiți lucrul acesta.