Romanian Version

175/1185

Deuteronom 22

1 Dacă vezi rătăcindu-se boul sau oaia fratelui tău, să nu le ocolești, ci să le aduci la fratele tău.

2 Dacă fratele tău nu locuiește lîngă tine, și nu -l cunoști, să iei dobitocul la tine acasă, și să rămînă la tine pînă ce -l cere fratele tău; și atunci să i -l dai.

3 Tot așa să faci și cu măgarul lui, tot așa să faci și cu haina lui, și tot așa să faci cu orice lucru pierdut de el și găsit de tine: să nu le ocolești.

4 Dacă vezi măgarul fratelui tău sau boul lui căzut pe drum, să nu -l ocolești, ci să -i ajuți să -l ridice.

5 Femeia să nu poarte îmbrăcăminte bărbătească, și bărbatul să nu se îmbrace cu haine femeiești; căci oricine face lucrurile acestea este o urîciune înaintea Domnului, Dumnezeului tău.

6 Dacă întîlnești pe drum un cuib de pasăre, într'un copac sau pe pămînt, cu pui sau ouă și mama lor șezînd peste pui sau peste ouă, să nu iei și pe mama și pe puii ei,

7 ci să dai drumul mamei și să nu iei decît puii, ca să fii fericit și să ai zile multe.

8 Cînd zidești o casă nouă, să-ți faci un pălimar împrejurul acoperișului, ca să nu aduci vină de sînge asupra casei tale, dacă s'ar întîmpla să cadă cineva de pe ea.

9 Să nu sameni în via ta două feluri de semințe, ca nu cumva să întinezi și rodul seminței pe care ai sămănat -o și rodul viei.

10 Să nu ari cu un bou și un măgar înjugați împreună.

11 Să nu porți o haină țesută din felurite fire, din lînă și in unite împreună.

12 Să faci ciucuri la cele patru colțuri ale hainei cu care te vei înveli.

13 Dacă un om, care și -a luat o nevastă și s'a împreunat cu ea, o urăște

14 apoi, o învinuiește de lucruri nelegiuite și -i scoate nume rău, zicînd: “Am luat pe femeia aceasta, m'am apopiat de ea, și n'am găsit -o fecioară”, -

15 atunci tatăl și mama fetei să ia semnele fecioriei ei și să le aducă înaintea bătrînilor cetății, la poartă.

16 Tatăl fetei să spună bătrînilor: “Am dat pe fiică-mea de nevastă omului acestuia, și el a început s'o urască;

17 acum o învinuiește de lucruri nelegiuite, zicînd: ,N'am găsit fecioară pe fiică-ta.` Dar iată semnele fecioriei fetei mele.” Și să desfacă haina ei înaintea bătrînilor cetății.

18 Bătrînii cetății să ia atunci pe omul acela și să -l pedepsească;

19 și, pentrucă a scos nume rău unei fecioare din Israel, să -l osîndească la o gloabă de o sută sicli de argint, pe cari să -i dea tatălui fetei. Ea să rămînă nevasta lui, și el nu va putea s'o gonească toată viața lui.

20 Dar dacă faptul este adevărat, dacă fata nu s'a găsit fecioară,

21 să scoată pe fată la ușa casei tatălui ei; să fie ucisă cu pietre de oamenii din cetate, și să moară, pentrucă a săvîrșit o mișelie în Israel, curvind în casa tatălui ei. Să curăți astfel răul din mijlocul tău.

22 Dacă se va găsi un bărbat culcat cu o femeie măritată, să moară amîndoi: și bărbatul care s'a culcat cu femeia, și femeia. Să curăți astfel răul din mijlocul lui Israel.

23 Dacă o fată fecioară este logodită, și o întîlnește un om în cetate și se culcă cu ea,

24 să -i aduceți pe amîndoi la poarta cetății, să -i ucideți cu pietre, și să moară amîndoi: fata, pentrucă n'a țipat în cetate, și omul, pentrucă a necinstit pe nevasta aproapelui său. Să curăți astfel răul din mijlocul tău.

25 Dar dacă omul acela întîlnește în cîmp pe fata logodită, o apucă cu sila și se culcă cu ea, numai omul care s'a culcat cu ea să fie pedepsit cu moartea.

26 Fetei să nu -i faci nimic; ea nu este vinovată de o nelegiuire vrednică de pedeapsa cu moarte, căci e ca și cu un om care se aruncă asupra aproapelui lui și -l omoară.

27 Fata logodită, pe care a întîlnit -o omul acela pe cîmp, a putut să strige fără să fie cineva să -i sară în ajutor.

28 Dacă un om întîlnește o fată fecioară nelogodită, o apucă cu sila și se culcă cu ea, și se întîmplă să fie prinși,

29 omul care s'a culcat cu ea să dea tatălui fetei cincizeci de sicli de argint; și, pentrucă a necinstit -o, s'o ia de nevastă, și nu va putea s'o gonească, toată viața lui.

30 Nimeni să nu ia pe nevasta tatălui său, și nici să nu ridice învelitoarea tatălui său.