Romanian Version

161/1185

Deuteronom 8

1 Să păziți și să împliniți toate poruncile pe cari vi le dau astăzi, ca să trăiți, să vă înmulțiți, și să intrați în stăpînirea țării pe care a jurat Domnul că o va da părinților voștri.

2 Adu-ți aminte de tot drumul pe care te -a călăuzit Domnul, Dumnezeul tău, în timpul acestor patruzeci de ani în pustie, ca să te smerească și să te încerce, ca să-ți cunoască pornirile inimii și să vadă dacă ai să păzești sau nu poruncile Lui.

3 Astfel, te -a smerit, te -a lăsat să suferi de foame, și te -a hrănit cu mană, pe care nici tu n'o cunoșteai și nici părinții tăi n'o cunoscuseră, ca să te învețe că omul nu trăiește numai cu pîne, ci cu orice lucru care iese din gura Domnului trăiește omul.

4 Haina nu ți s'a învechit pe tine, și nici nu ți s'au umflat picioarele, în timpul acestor patruzeci de ani.

5 Recunoaște dar în inima ta că Domnul, Dumnezeul tău, te mustră cum mustră un om pe copilul lui.

6 Să păzești poruncile Domnului, Dumnezeului tău, ca să umbli în căile Lui, și să te temi de El.

7 Căci Domnul, Dumnezeul tău, are să te ducă într'o țară bună, țară cu pîraie de apă, cu izvoare și cu lacuri, cari țîsnesc din văi și munți;

8 țară cu grîu, cu orz, cu vii, cu smochini și cu rodii; țară cu măslini și cu miere;

9 țară unde vei mînca pîne din belșug, unde nu vei duce lipsă de nimic; țară, ale cărei petre sînt de fer, și din ai cărei munți vei scoate aramă.

10 Cînd vei mînca și te vei sătura, să binecuvîntezi pe Domnul, Dumnezeul tău, pentru țara cea bună pe care ți -a dat -o.

11 Vezi să nu uiți pe Domnul, Dumnezeul tău, pînă acolo încît să nu păzești poruncile, rînduielile și legile Lui, pe cari ți le dau azi.

12 Cînd vei mînca și te vei sătura, cînd vei zidi și vei locui în case frumoase,

13 cînd vei vedea înmulțindu-ți-se cirezile de boi și turmele de oi, mărindu-ți-se argintul și aurul, și crescîndu-ți tot ce ai,

14 ia seama să nu ți se umfle inima de mîndrie și să nu uiți pe Domnul, Dumnezeul tău, care te -a scos din țara Egiptului, din casa robiei;

15 care te -a dus în acea pustie mare și grozavă, unde erau șerpi înfocați și scorpioni, în locuri uscate și fără apă, care a făcut să-ți țîșnească apă din stînca cea mai tare,

16 și care ți -a dat să mănînci în pustie mana aceea necunoscută de părinții tăi, ca să te smerească și să te încerce, și să-ți facă bine apoi.

17 Vezi să nu zici în inima ta: “Tăria mea și puterea mînii mele mi-au cîștigat aceste bogății.”

18 Ci adu-ți aminte de Domnul, Dumnezeul tău, căci El îți va da putere să le cîștigi, ca să întărească legămîntul încheiat cu părinții voștri prin jurămînt, cum face astăzi.

19 Dacă vei uita pe Domnul, Dumnezeul tău, și vei merge după alți dumnezei, dacă le vei sluji și te vei închina înaintea lor, vă spun hotărît azi că veți peri.

20 Veți peri ca și neamurile pe cari le -a pierdut Domnul dinaintea voastră, pentrucă nu veți asculta glasul Domnului, Dumnzeului vostru.