Romanian Version

159/1185

Deuteronom 6

1 Iată poruncile, legile și rînduielile pe cari a poruncit Domnul, Dumnezeul vostru, să vă învăț să le împliniți în țara pe care o veți lua în stăpînire;

2 ca să te temi de Domnul, Dumnezeul tău, păzind, în toate zilele vieții tale, tu, fiul tău, și fiul fiului tău, toate legile și toate poruncile Lui pe cari ți le dau, și să ai zile multe.

3 Ascultă-le dar, Israele, și caută să le împlinești, ca să fii fericit și să vă înmulțiți mult, cum ți -a spus Domnul, Dumnezeul părinților tăi, cînd ți -a făgăduit țara în care curge lapte și miere.

4 Ascultă, Israele! Domnul, Dumnezeul nostru, este singurul Domn.

5 Să iubești pe Domnul, Dumnezeul tău, cu toată inima ta, cu tot sufletul tău și cu toată puterea ta.

6 Și poruncile acestea, pe cari ți le dau astăzi, să le ai în inima ta.

7 Să le întipărești în mintea copiilor tăi, și să vorbești de ele cînd vei fi acasă, cînd vei pleca în călătorie, cînd te vei culca și cînd te vei scula.

8 Să le legi ca un semn de aducere aminte la mîni, și să-ți fie ca niște fruntarii între ochi.

9 Să le scrii pe ușiorii casei tale și pe porțile tale.

10 Domnul, Dumnezeul tău, te va face să intri în țara pe care a jurat părinților tăi, lui Avraam, lui Isaac și lui Iacov, că ți -o va da. Vei stăpîni cetăți mari și bune pe cari nu tu le-ai zidit,

11 case pline de tot felul de bunuri pe cari nu tu le-ai umplut, puțuri de apă săpate pe cari nu tu le-ai săpat, vii și măslini pe cari nu tu i-ai sădit. Cînd vei mînca și te vei sătura,

12 vezi să nu uiți pe Domnul, care te -a scos din țara Egiptului, din casa robiei.

13 Să te temi de Domnul, Dumnezeul tău, să -I slujești, și pe Numele Lui să juri.

14 Să nu vă duceți după alți dumnezei, dintre dumnezeii popoarelor din jurul vostru;

15 căci Domnul, Dumnezeul tău, este un Dumnezeu gelos în mijlocul tău. Altfel, Domnul, Dumnezeul tău, S'ar aprinde de mînie împotriva ta, și te-ar nimici de pe fața pămîntului.

16 Să nu ispitiți pe Domnul, Dumnezeul vostru, cum L-ați ispitit la Masa.

17 Ci să păziți poruncile Domnului, Dumnezeului vostru, poruncile Lui și legile lui pe cari vi le -a dat.

18 Să faci ce este plăcut și bine înaintea Domnului, ca să fii fericit, și să intri în stăpînirea țării aceleia bune, pe care Domnul a jurat părinților tăi că ți -o va da,

19 după ce va izgoni pe toți vrăjmașii tăi dinaintea ta, cum a spus Domnul.

20 Cînd fiul tău te va întreba într -o zi: “Ce însemnează învățăturile acestea, legile acestea și poruncile acestea, pe cari vi le -a dat Domnul, Dumnezeul nostru?”

21 să răspunzi fiului tău: “Noi eram robi ai lui Faraon în Egipt, și Domnul ne -a scos din Egipt cu mîna Lui cea puternică.

22 Domnul a făcut, subt ochii noștri, minuni și semne mari și nenorocite împotriva Egiptului, împotriva lui Faraon și împotriva întregei lui case;

23 și ne -a scos de acolo, ca să ne aducă în țara pe care jurase părinților noștri că ne -o va da.

24 Domnul ne -a poruncit atunci să împlinim toate aceste legi și să ne temem de Domnul, Dumnezeul nostru, ca să fim totdeauna fericiți, și să ne țină în viață, cum face astăzi.

25 Vom avea parte de îndurarea Lui, dacă vom împlini cu scumpătate toate aceste porunci înaintea Domnului, Dumnezeului nostru, cum ne -a poruncit El.”