Romanian Corrected Cornilescu Version

1133/1189

Filimon

Filimon 1

1 Pavel, întemnițat al lui Isus Hristos, și fratele Timotei, către preaiubitul Filimon, tovarășul nostru de lucru,

2 către sora Apfia și către Arhip, tovarășul nostru de luptă, și către biserica din casa ta:

3 Har și pace de la Dumnezeu, Tatăl nostru, și de la Domnul Isus Hristos!

4 Mulțumesc totdeauna Dumnezeului meu ori de câte ori îmi aduc aminte de tine în rugăciunile mele,

5 pentru că am auzit despre credința pe care o ai în Domnul Isus și dragostea față de toți sfinții.

6 Îl rog ca această părtășie a ta la credință să se arate prin fapte, care să dea la iveală tot binele ce se face între noi în Hristos.

7 În adevăr, am avut o mare bucurie și mângâiere pentru dragostea ta, fiindcă, frate, inimile sfinților au fost înviorate prin tine.

8 De aceea, măcar că am toată slobozenia în Hristos să-ți poruncesc ce trebuie să faci,

9 vreau mai degrabă să-ți fac o rugăminte în numele dragostei, eu, așa cum sunt, bătrânul Pavel; iar acum întemnițat pentru Hristos Isus.

10 Te rog pentru copilul meu pe care l-am născut în lanțurile mele: pentru Onisim,

11 care altădată ți-a fost nefolositor, dar care acum îți va fi folositor și ție și mie.

12 Ți-l trimit înapoi, pe el, inima mea.

13 Aș fi dorit să-l țin la mine ca să-mi slujească în locul tău cât sunt în lanțuri pentru Evanghelie.

14 Dar n-am vrut să fac nimic fără învoirea ta, pentru ca binele pe care mi-l faci să nu fie silit, ci de bunăvoie.

15 Poate că el a fost despărțit de tine, pentru o vreme, tocmai ca să-l ai pentru veșnicie,

16 dar nu ca pe un rob, ci mult mai presus decât pe un rob: ca pe un frate preaiubit, mai ales de mine, și cu atât mai mult de tine, fie în chip firesc, fie în Domnul!

17 Dacă mă socotești, dar, ca prieten al tău, primește-l ca pe mine însumi.

18 Și, dacă ți-a adus vreo vătămare sau îți este dator cu ceva, pune aceasta în socoteala mea.

19 Eu, Pavel „voi plăti” – scriu cu mâna mea – ca să nu-ți zic că tu însuți te datorezi mie.

20 Da, frate, fă-mi binele acesta în Domnul și înviorează-mi inima în Hristos!

21 Ți-am scris bizuit pe ascultarea ta, și știu că vei face chiar mai mult decât îți zic.

22 Totodată, pregătește-mi un loc de găzduire, căci trag nădejde să vă fiu dăruit, datorită rugăciunilor voastre.

23 Epafra, tovarășul meu de temniță în Hristos Isus, îți trimite sănătate;

24 tot așa și Marcu, Aristarh, Dima, Luca, tovarășii mei de lucru.

25 Harul Domnului nostru Isus Hristos să fie cu duhul vostru! Amin.