Romanian Corrected Cornilescu Version

1107/1189

Filipeni 4

1 De aceea, preaiubiții și mult doriții mei frați, bucuria și cununa mea, rămâneți astfel tari în Domnul, preaiubiților!

2 Îndemn pe Evodia și îndemn pe Sintichia să fie cu un gând în Domnul.

3 Și pe tine, adevărat tovarăș de jug, te rog să vii în ajutorul femeilor acestora, care au lucrat împreună cu mine pentru Evanghelie, cu Clement și cu ceilalți tovarăși de lucru ai mei, ale căror nume sunt scrise în Cartea vieții.

4 Bucurați-vă totdeauna în Domnul! Iarăși zic: Bucurați-vă!

5 Blândețea voastră să fie cunoscută de toți oamenii. Domnul este aproape.

6 Nu vă îngrijorați de nimic; ci, în orice lucru, aduceți cererile voastre la cunoștința lui Dumnezeu, prin rugăciuni și cereri, cu mulțumiri.

7 Și pacea lui Dumnezeu, care întrece orice pricepere, vă va păzi inimile și gândurile în Hristos Isus.

8 Încolo, frații mei, tot ce este adevărat, tot ce este vrednic de cinste, tot ce este drept, tot ce este curat, tot ce este vrednic de iubit, tot ce este vrednic de primit, orice faptă bună și orice laudă, aceea să vă însuflețească.

9 Ce ați învățat, ce ați primit și auzit de la mine și ce ați văzut în mine, faceți. Și Dumnezeul păcii va fi cu voi.

10 Am avut o mare bucurie în Domnul, că, în sfârșit, ați putut să vă înnoiți iarăși simțămintele voastre față de mine. Vă gândeați voi la așa ceva, dar vă lipsea prilejul.

11 Nu zic lucrul acesta având în vedere nevoile mele; căci m-am deprins să fiu mulțumit cu starea în care mă găsesc.

12 Știu să trăiesc smerit și știu să trăiesc în belșug. În totul și pretutindeni m-am deprins să fiu sătul și flămând, să fiu în belșug și să fiu în lipsă.

13 Pot totul în Hristos care mă întărește.

14 Dar bine ați făcut că ați luat parte la strâmtorarea mea.

15 Știți voi înșivă, filipenilor, că, la începutul Evangheliei, când am plecat din Macedonia, nicio biserică n-a avut legătură cu mine în ce privește „darea” și „primirea” afară de voi.

16 Căci mi-ați trimis în Tesalonic, o dată, și chiar de două ori, ceva pentru nevoile mele.

17 Nu că umblu după daruri. Dimpotrivă, umblu după câștigul care prisosește în folosul vostru.

18 Am de toate și sunt în belșug. Sunt bogat de când am primit prin Epafrodit ce mi-ați trimis… un miros de bună mireasmă, o jertfă bine primită și plăcută lui Dumnezeu.

19 Și Dumnezeul meu să îngrijească de toate trebuințele voastre, după bogăția Sa, în slavă, în Isus Hristos.

20 A lui Dumnezeu și Tatăl nostru să fie slava în vecii vecilor! Amin.

21 Spuneți sănătate fiecărui sfânt în Hristos Isus. Frații care sunt cu mine vă trimit sănătate.

22 Toți sfinții vă trimit sănătate, mai ales cei din casa cezarului.

23 Harul Domnului Isus Hristos să fie cu voi cu toți! Amin.