Romanian Corrected Cornilescu Version

1058/1189

Romani 12

1 Vă îndemn, dar, fraților, pentru îndurarea lui Dumnezeu, să aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu: aceasta va fi din partea voastră o slujbă duhovnicească.

2 Să nu vă potriviți chipului veacului acestuia, ci să vă prefaceți, prin înnoirea minții voastre, ca să puteți deosebi bine voia lui Dumnezeu: cea bună, plăcută și desăvârșită.

3 Prin harul care mi-a fost dat, eu spun fiecăruia dintre voi să nu aibă despre sine o părere mai înaltă decât se cuvine; ci să aibă simțiri cumpătate despre sine, potrivit cu măsura de credință pe care a împărțit-o Dumnezeu fiecăruia.

4 Căci, după cum într-un trup avem mai multe mădulare, și mădularele n-au toate aceeași slujbă,

5 tot așa și noi, care suntem mulți, alcătuim un singur trup în Hristos; dar, fiecare în parte, suntem mădulare unii altora.

6 Deoarece avem felurite daruri, după harul care ne-a fost dat: cine are darul prorociei să-l întrebuințeze după măsura credinței lui.

7 Cine este chemat la o slujbă să se țină de slujba lui. Cine învață pe alții să se țină de învățătură.

8 Cine îmbărbătează pe alții să se țină de îmbărbătare. Cine dă să dea cu inimă largă. Cine cârmuiește să cârmuiască cu râvnă. Cine face milostenie s-o facă cu bucurie.

9 Dragostea să fie fără prefăcătorie. Fie-vă groază de rău, și lipiți-vă tare de bine.

10 Iubiți-vă unii pe alții cu o dragoste frățească. În cinste, fiecare să dea întâietate altuia.

11 În sârguință, fiți fără preget. Fiți plini de râvnă cu duhul. Slujiți Domnului.

12 Bucurați-vă în nădejde. Fiți răbdători în necaz. Stăruiți în rugăciune.

13 Ajutați pe sfinți când sunt în nevoie. Fiți primitori de oaspeți.

14 Binecuvântați pe cei ce vă prigonesc: binecuvântați, și nu blestemați.

15 Bucurați-vă cu cei ce se bucură; plângeți cu cei ce plâng.

16 Aveți aceleași simțăminte unii față de alții. Nu umblați după lucrurile înalte, ci rămâneți la cele smerite. Să nu vă socotiți singuri înțelepți.

17 Nu întoarceți nimănui rău pentru rău. Urmăriți ce este bine, înaintea tuturor oamenilor.

18 Dacă este cu putință, întrucât atârnă de voi, trăiți în pace cu toți oamenii.

19 Preaiubiților, nu vă răzbunați singuri; ci lăsați să se răzbune mânia lui Dumnezeu; căci este scris: „Răzbunarea este a Mea; Eu voi răsplăti”, zice Domnul.

20 Dimpotrivă: dacă îi este foame vrăjmașului tău, dă-i să mănânce; dacă-i este sete, dă-i să bea; căci dacă vei face astfel, vei îngrămădi cărbuni aprinși pe capul lui.”

21 Nu te lăsa biruit de rău, ci biruie răul prin bine.